Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Fremme af reguleringsprojekt - Fribrødre Å

Guldborgsund Kommune har som vandløbsmyndighed besluttet af fremme projekt vedrørende renovering af slusen ved udløbet fra Fribrødre Å.

Link til forslag

Eventuelle bemærkninger til projektet skal indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden senest torsdag d. 3. august. Bemærkninger kan sendes til nira@guldborgsund.dk,  med digital post eller med brevpost til kommunen.

 

Projektet er VVM-screenet efter reglerne i Miljøvurderingsloven. Konklusionen er, at projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på natur og miljø, og at der dermed ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse. VVM-afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagevejledning kan findes på klagenævnets hjemmeside (www.nmkn.dk/klage).

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.