Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Flere ældre tager imod kommunens forebyggende seniorsamtale

Et tættere samarbejde mellem Guldborgsund Kommune og de lokale boligforeninger og ældreforeninger har fået flere ældre til at tage imod et tilbud om forebyggende hjemmebesøg, en såkaldt seniorsamtale. Det viser resultaterne af projektet ”Et godt og meningsfuldt seniorliv”.

I løbet af projektet deltog flere end 400 ældre i eksempelvis møder, foredrag og informationsdage, og samlet set har 14% flere ældre taget imod tilbuddet om en seniorsamtale i løbet af projektperioden.

Resultaterne er så positive, at Guldborgsund Kommune nu ændrer sin tilgang til arbejdet, så det tætte samarbejde med foreninger og frivillige bliver fast praksis i det forebyggende ældrearbejde. Det vedtog byrådet på byrådsmødet torsdag aften.

”Vi vil gerne passe rigtig godt på vores ældre borgere, og vi har en særlig opmærksomhed på de udsatte og sårbare ældre. Det er ofte en svær gruppe at få fat i, når det handler om forebyggelse, og de henvender sig sjældent selv. Samarbejdet med foreningerne, organisationerne og andre, der omgiver de ældre til daglig, er derfor helt afgørende for, at vi kan komme i kontakt med særligt de udsatte og sårbare ældre,” siger Bo Abildgaard, der er formand for Folkesundhed- og Omsorgsudvalget.

Kommunens seniorkonsulenter fortsætter derfor det tætte samarbejde med foreninger, praktiserende læger, sygehus, præster og andre frivillige aktører.

Samarbejdet har også ført til, at man har gjort op med det noget tunge og kancelliprægede begreb forebyggende hjemmebesøg og omdøbt det til seniorsamtale, ligesom brevene til de ældre er skrevet om i et langt mere mundret og direkte sprog. Flere ældre havde nemlig den opfattelse, at et forebyggende hjemmebesøg ville føre til hjemmehjælp eller anden fast ældrepleje, hvilket afskrækkede nogle fra at sige ja tak til tilbuddet.

”Vi har fået nye og vigtige indsigter undervejs i projektet, og vi er glade for, at så mange foreninger, frivillige og andre aktører bakker op om samarbejdet. Det har stor betydning for, at vi kan nå så mange ældre som muligt, og at flere ser seniorsamtalen som et brugbart tilbud,” siger konsulent Anne Birgitte Jensen, der har været en del af projektet ”Et godt og meningsfuldt seniorliv”.

FAKTA om seniorsamtalen:

  • Seniorsamtalen, også kaldet et forebyggende hjemmebesøg, er et lovpligtigt tilbud, som kommunerne skal tilbyde sine ældre borgere
  • For de 65 – 74 årige er det et åbent tilbud, hvor man selv skal henvende sig til kommunen og bede om et hjemmebesøg
  • Når man fylder 75 år, skal kommunen sende et brev til borgeren med tilbud om hjemmebesøg
  • For borgere over 75 år er seniorsamtalen også et åbent tilbud, hvor man kan henvende sig og bede om et besøg
  • Når man fylder 80 år, får man igen tilbuddet direkte fra kommunen, ligesom man gør det hver år herefter
  • Hjemmebesøget er en samtale, hvor man som borger kan tale med en fagkyndig fra kommunen om de små ændringer i ens liv, der kan påvirke den fysiske og psykiske livskvalitet og tale om, hvad der evt. kan gøres for at forebygge nedsat funktionsevne og forringet livskvalitet
  • Under samtalen taler man typisk om den ældres hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi, sundhedstilstand mm.
  • Hjemmebesøget er ment som et forebyggende tilbud, der skal sikre den ældre bedst mulig livskvalitet og understøtte evnen til at mestre egen tilværelse

For yderligere information kontakt:

Bo Abildgaard, formand for folkesundheds- og omsorgsudvalget, mobil 25 18 18 09
Johanne Duus Hornemann, kommunikationskonsulent, mobil 25 18 23 35

Senest opdateret:  17. Juni 2017