Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Lolland-Falster vil indfri bioøkonomisk milliardpotentiale

Som den første danske kommune investerer Guldborgsund Kommune nu massivt i bioøkonomi. Det sker via en økonomisk indsprøjtning på 10 millioner kroner og tilknytning af op til 50 nationale og internationale forskere i et nyt vækstcenter, som er det første af sin art i Danmark.

Bioøkonomi dækker over muligheden for at omdanne uudnyttede organiske ressourcer til nye formål. Eksempelvis kan halm, roetoppe, træ og gylle bruges til at fremstille ny bæredygtig emballage, rengøringsmidler og energi til gavn for eksempelvis landbrugssektoren, fødevareindustrien, medicinalbranchen og produktionsindustrien. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men ikke desto mindre er en lang række eksperter enige om, at mulighederne på området er enorme.

 - Der kan med de rette satsninger skabes hundredevis af arbejdspladser og dermed skabes et løft for hele Lolland-Falster. Der er tale om potentiale i milliardklassen. Landsdelen har en unik mulighed, og det samme har udefrakommende investorer. Mulighederne og timingen er rigtig lige nu, lyder vurderingen fra Morten Karnøe Søndergaard, professor på Aalborg Universitet.

Det er da heller ingen tilfældighed, at Guldborgsund Kommune vil tage førertrøjen inden for bioøkonomi, da landsdelen er kendetegnet ved en velfungerende landbrugssektor såvel som en mangesidet fødevareproduktion. Ambitionen er således, at Lolland-Falster skal udnytte sit unikke udgangspunkt med landbrug, skovbrug og havbrug til at drive den nationale udvikling på området.

 - Bioøkonomien er vigtig for vores overgang fra et samfund baseret på olie, kul og naturgas til et mere bæredygtigt samfund baseret på det, der gror på land og i vand. Guldborgsund kommune består af skove, strande, marker, plantager og afgrøder, ligesom vi har en stor fødevareindustri. Dermed er vi rige på fremtidens store ressource; biomasse. Vores ambition er derfor, at Guldborgsund kommune skal være centrum for en ny grøn industri, der kan skabe innovative løsninger og bidrage til vækst i hele Danmark, siger Anne Holl Hansen, programleder i Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund.

Ifølge Det Nationale Bioøkonomipanel vil en satsning på bioøkonomi i Danmark føre til nye arbejdspladser, mindre afhængighed af fossile brændsler, mindre klimabelastning, øget teknologieksport og større konkurrencedygtighed. Perspektiverne er altså til at få øje på, hvilket understøttes af rapporten ”Grøn vækst i Danmark og Greater Copenhagen” fra konsulenthuset Damvad. Den konkluderer således, at det globale marked for grønne løsninger inden for 20 år kan skabe en meromsætning på 271 milliarder kroner for danske leverandører af grønne løsninger og 95.000 nye grønne job i Danmark. Det er denne udvikling, som det nye vækstcenter skal understøtte.

Foruden investeringen fra Guldborgsund Kommune er et af vækstcentrets projekter allerede blevet udvalgt blandt 22 forskningsprojekter til at modtage støtte fra EU. Vækstcentret har indtil videre indgået lokale samarbejder med Business Lolland-Falster og CELT (Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster). Derudover har centret allieret sig med en række nationale og internationale partnere. Blandt dem Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Gate21, EU Zealand Danmark, Agro Business Park, INBIOM, Submariner Network og Baltic Blue Biotechnology ALLIANCE.

 

Om Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund

Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund arbejder for at skabe ny viden og realisere nye projekter inden for bioøkonomi, herunder en række forprojekter, der kortlægger værdikæder baseret på biomasse. Formålet er at skabe lokale arbejdspladser og ikke mindst at skabe grundlaget til bæredygtige løsninger til glæde for hele Danmark. Vækstcentret arbejder blandt andet på et projekt sammen med Teknologisk Institut, hvor formålet er at udtrække eksempelvis proteiner og aminosyrer fra larver dyrket på tang og rullegræs, der er opskyllet på kommunens 328-kilometer kyst. Læs mere om Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund her.

For yderligere oplysninger kontakt:

Programleder i Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund Anne Holl Hansen, 25 18 18 30, ahh@guldborgsund.dk

Formand for teknik- og miljøudvalget i Guldborgsund Kommune Flemming Jantzen, 25 18 03 89.

Professor (MSO) på Aalborg Universitet Morten Karnøe Søndergaard, 26 14 71 51

Senest opdateret:  23. Maj 2017