Genveje

Guldborgsund Kommune

Bekendtgørelse - Nedrivningstilladelse af bevaringsværdig bygning - Holebyvej 28, 4894 Øster Ulslev

Bekendtgørelse

Guldborgsund Kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud efter planlovens § 14 imod nedrivning af bygningerne på matr. nr. 8-e, Ø. Ulslev By, Ø. Ulslev, Holebyvej 28, 4894 Øster Ulslev.

Link til afgørelse

Klagefristen er d. 21. december 2017.

Klagevejledning se:www.guldborgsund.dk/klagevejledning-plan  

Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen, samt foreninger og organisationer, der bl.a. har bygningsbevaring som formål.

Klagen kan indsendes til Guldborgsund Kommune, Natur, miljø & Plan, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. så vidt muligt elektronisk på natur-miljoe-plan@guldborgsund.dk. Guldborgsund Kommune underretter ansøgeren og videresender klagen.

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Naturklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.