Genveje

Guldborgsund Kommune

Miljøscreening af lokalplan 185, Badeanstalt i Nysted & toiletbygning ved Kalkværksgrunden

Miljøscreening af lokalplan 185, Badeanstalt i Nysted & toiletbygning ved Kalkværksgrunden

På baggrund af miljøscreeningen vurderes lokalplan 185 ikke at udløse krav om miljøvurdering, idet det vurderes at påvirkningen af miljøet ikke er væsentlig. 

Se miljøscreening 

 

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes via link på forsiden af www.nmkm.dk. Klagen skal være indgivet skriftligt senest tirsdag d. 22. december 2017.

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.