Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Formandskaber på plads i Guldborgsund Kommune

Der er følgende formænd og næstformand i de politiske udvalg og bestyrelser.

Økonomiudvalg
Formand John Brædder (Guldborgsundlisten)
Næstformand Bo Abildgaard (Socialdemokratiet)

Stående udvalg

Beskæftigelsesudvalget (BES): Formand Ole K. Larsen (Venstre), næstformand René Fjeldsøe Sørensen (Guldborgsundlisten)

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget (BFU): Formand Simon Hansen (Socialdemokratiet), næstformand Claus Bakke (Venstre)

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (KFB): Formand Martin Lohse (Guldborgsundlisten), næstformand Britta Lange (Socialdemokratiet)

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget (SSO): Formand Bo Abildgaard (Socialdemokratiet), næstformand Jens Erik Boesen (Guldborgsundlisten)

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget (TME): Formand Peter Bring Larsen (Guldborgsundlisten), næstformand Annemette Schønberg Johnsen (Socialistisk Folkeparti)

Opgaveudvalg

Opgaveudvalg under Beskæftigelsesudvalget (BES):
Partnerskab for Opkvalificering og Uddannelse (POU): Formand Dennis Fridthjof (Socialdemokratiet)

Opgaveudvalg under Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (KFB):
Landdistrikts- og Turismeudvalget (LTU): Formand Jens Erik Boesen (Guldborgsundlisten)

Øvrige

Børne og Ungeudvalget: Formand Martin Pedersen (Socialdemokratiet)

Bestyrelser

Refa I/S: Formand Poul-Henrik Pedersen (Guldborgsundlisten)
Guldborgsund Forsyning: Formand Ole Bronné Sørensen (Socialdemokratiet), næstformand Camillo Krog (Guldborgsundlisten)
Havnebestyrelsen: Formand René Christensen (Dansk Folkeparti)

Klik her for at se Guldborgsund konstitueringsaftale 2018-2021.

Senest opdateret:  01. December 2017