Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Opmåling af Tingsted Å

Regulativet for Tingsted Å og alle de øvrige offentlige vandløb i Tingsted Å systemet står til at blive revideret i det nye år. Derfor har Guldborgsund Kommune påbegyndt arbejdet, ved at lade alle de åbne vandløb måle op. Du vil derfor kunne se opmålere gå langs, og nede i vandløbet fra nu og frem til en gang i foråret, med avanceret måleudstyr.

Er du bredejer til Tingsted Å, eller til et af de offentlige vandløb der løber ud i Tingsted Å,  vil vi anbefale at du skal markere dine drænudløb. Så er du sikker på, de bliver målt med.  Markeringen kan f.eks. gøres med en hvid markeringsstok.

Vandløbsregulativer beskriver skikkelsen og/eller afstrømningen af de offentlige vandløb. Opmålingerne har til formål at gennemgå den aktuelle skikkelse i de offentlige vandløb, og sammenholdes med skikkelsen som er beskrevet i regulativerne. Revisionen af regulativet, vil handle om at ensarte de mange bestemmelser der er i regulativerne til de enkelte vandløb i Tingsted Å systemet i dag, der stammer fra Storstrøms Amt og flere af de gamle kommuner og derfor er ret forskelligt udformede.

Bestemmelserne der revideres vedrører ikke den kapacitet vandløbet har til at føre vand.  En ændring af vandføringen vil kun kunne ske ved en reguleringssag efter vandløbsloven. Derfor vil grødeskæringspraksis og størrelse eller placering af vandløbet ikke blive berørt af revisionen. De bestemmelser der revideres har en mere administrativ betydning og kan f.eks. omhandle arbejdsbælter, retten til sejlads eller tilsynsfrekvenser.

De endelige regulativer vil blive lagt til offentligt skue, med chance for at komme med kommentarer, når det er færdigt. Derefter vedtages det politisk og vil erstatte de nuværende regulativer.

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.