Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Tang kan blive et nyt væksteventyr på Lolland-Falster

Et partnerskab mellem Aarhus Universitet, Hedeselskabet og Guldborgsund Kommune skal finde veje til at dyrke og udnytte tang som en ressource.

Med en kyststrækning på hele 332 km ligger der et kæmpe potentiale, hvis det lykkes at finde formlen for at dyrke og udnytte tang som en ressource.

Og netop denne formel skal et helt nyt partnerskab i gang med at finde. Partnerskabet, der består af Aarhus Universitet, Hedeselskabet og Guldborgsund Kommune har som et af deres vigtigste formål netop, at undersøge hvordan tang bedst dyrkes i de lokale farvande og senere omdannes til spændende produkter i fødevareproduktion. Samtidig udarbejdes en forretningsmodel, der skal sikre, at projektet også er økonomisk levedygtigt og forankres hos lokale producenter. Der er tale om et åbent partnerskab, hvor andre relevante samarbejdspartnere meget gerne må melde sig på banen.

- Vi har foretaget en millioninvestering i bioøkonomi her i Guldborgsund Kommune, men det er en opgave vi ikke kan løfte alene. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu indgår dette vigtige partnerskab, hvor vi får forskernes blik på hvordan vi får størst mulig værdi ud af vores ressourcer her på Lolland Falster, siger borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder.

I det konkrete partnerskab skal der bygges bro mellem forskning og erhvervsudvikling, og derfor skal forskere og virksomheder bringes tæt sammen. Dels for at se hvilke restprodukter, der anses som affald et sted kan bruges som en ressource et andet sted. Samtidig skal brobygningen i et tæt samarbejde mellem forskere og virksomheder undersøge, hvilken viden og hvilke bioressourcer, der kan skabe nye økonomiske og miljømæssigt bæredygtige forretningsområder.

- Jeg glæder mig utrolig meget til den tætte sparring med erhvervslivet. Sammen skal vi undersøge hvordan vi skaber endnu større værdi af de lokale ressourcer på Lolland Falster. Jeg er sikker på at det bliver meget frugtbart at have både forskningens og erhvervslivets perspektiv med i vores undersøgelser udtaler centerleder Uffe Jørgensen, Aarhus Universitet, Center for Cirkulær Bioøkonomi.

Et andet vigtigt formål med det nye partnerskab er at få etableret et fysisk center for bioøkonomi. Centeret skal være med til at sikre en fortsat strøm af ny inspiration til lokalområdet og give virksomheder et fysisk sted at gå hen med ønsker og ideer til forskerne og hvor praktiske erfaringer kan deles.  Det skal være et sted hvor studerende kan slå sig ned i perioder og få inspiration fra en tæt kontakt til både virksomheder og de forskere og netværk, som er tilknyttet. Desuden vil centeret kunne bruges som udgangspunkt for feltkurser og andre universitetsaktiviteter.

- I Hedeselskabet har vi en lang erfaring omkring lokalisering og genanvendelse af restprodukter. Den viden bringer vi med ind i partnerskabet og jeg ser meget frem til den synergi vi kan skabe, som i sidste ende skal være med til at skabe nye arbejdspladser udtaler Klaus Astrup Nielsen direktør i Hedeselskabet.

Lolland-Falster har rige ressourcer fra landbrug, skovbrug, fiskeri og havbrug til at skabe nye bioøkonomiske projekter. Det giver store muligheder for at fremme en bæredygtig udvikling og vækst, og det er vigtigt for vores overgang fra et samfund baseret på olie, kul og naturgas til et mere bæredygtigt samfund baseret på det, der gror på land og i vand.

Partnerskabsaftalen blev underskrevet på Dansk Bioøkonomikonference onsdag den 11. oktober på Sukkerfabrikken i Sakskøbing.

Fakta om partnerne:

CBIO: Aarhus Universitet, Science and Technology har etableret Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO), som forsker i og udvikler bioøkonomiske produktionssystemer og koncepter for recirkulering. Aktiviteterne i CBIO omfatter forskning i hele produktionscirklen.

Hedeselskabet: Hedeselskabet skaber grøn innovation og udvikler løsninger til klimatilpasning og naturpleje og formidler viden mellem praktikere og eksperter for at sikre en langsigtet udvikling, benyttelse og beskyttelse af naturen. Hedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond, der ejer en række virksomheder. Vi anvender en del af overskuddet fra vores datterselskaber til forskning og uddeling af støtte til projekter og ny viden inden for natur- og miljøområdet.

Guldborgsund Kommune: I maj 2017 blev Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund etableret med en investering på 10 millioner kroner. Centeret skal kortlægge hvordan uudnyttede restprodukter igen kan blive en ressource og dermed give en miljørigtig gevinst og skabe nye arbejdspladser. Vækstcenteret er etableret for at gøre viden til virksomheder og med en tilknytning af både nationale og internationale forskere bliver Guldborgsund et naturligt centrum for udvikling af bioøkonomi i Danmark.

For yderligere information kontakt:

Erhvervs- og Udviklingschef i Guldborgsund Kommune Christian Smith på tlf.: 2518 1998
Centerleder Uffe Jørgensen, Aarhus Universitet, Center for Cirkulær Bioøkonomi på tlf.: 2133 7831
Direktør Klaus Astrup Nielsen, Hedeselskabet på tlf.: 4174 7563

Se programmet for konferencen her.

Senest opdateret:  13. Oktober 2017