Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Guldborgsund Kommune sætter fokus på dannelse

Fredag den 15. september 2017 kl. 8.00-13.30 holder Guldborgsund Kommune en temadag om dannelse i inspirerende omgivelser i KUMUS på Fuglsang.

Temadagen er arrangeret gennem et samarbejde mellem Center for Borger og Branding, Center for Børn og Læring og Center for Familie og Forebyggelse. Dagen samler både politikere samt ledere og medarbejdere fra de tre centres ansvarsområder. Temadagens fokus er inspiration, dialog på tværs og indsamling af ideer til mulige fælles handlinger og dannelsesskabende aktiviteter.

Temadagen skal være med til at understøtte byrådets målsætning om at styrke alle borgeres, men især børn og unges, kompetencer til at realisere drømme, skabe det gode liv og indgå i meningsfulde fællesskaber. Guldborgsund Kommune har en ambitiøs plan om at sætte dannelse på både den lokale og nationale dagsorden, og i 2018 planlægger kommunen at være vært for en national konference om dannelse. Desuden er temadagens afsæt i et samarbejde på tværs af de tre centre et konkret eksempel på Guldborgsund Kommunes prioritering af samskabelse på tværs af fagligheder, ansvarsområder og roller.

Temadagen har til formål at styrke den udvikling og indsats, der foregår i Guldborgsund Kommune omkring dannelsesperspektivet, hvor Bobleriet, Kulturtjenesten, filosofi i folkeskolen og andre dannelsesprojekter sætter fokus på især børn og unges udvikling via inspiration og vidensdeling blandt aktørerne. Eksempelvis har ’Bobleriet’ siden 2015 dannet ramme om blandt andet ’dannelsesanledninger […], hvor børn og unge bliver inviteret til at deltage i forløb, hvor de i processen tilegner sig livsværktøjer, der styrker deres evne til at agere som selvstændige og frit tænkende individer.’

Citat af Martin Lohse, formand for Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget: ”Vi i Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget ser det som vores opgave at sikre Guldborgsund Kommunes borgere adgang til en mangfoldighed af alment dannende fællesskaber. Vi tror på, at dannelse hænger sammen med børn og unges kreativitet og æstetiske sans, og at deltagelse i ikke mindst kulturelle fællesskaber kan gøre os klogere på os selv og hinanden - så alle kan blive ’den bedste version af sig selv’”.

Pressen er velkommen på dagen.

Spørgsmål kan rettes til:
Formand for Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget, Martin Lohse, på telefon 25 18 18 13

Bilag:
Program for Temadag om Dannelse

Senest opdateret:  12. September 2017