Genveje

Guldborgsund Kommune

Forslag til ophævelse af Lokalplan NRA 34 Udvidelse Eskilstrup Idrætscenter

Høring: Forslag til ophævelse af Lokalplan NRA 34 Udvidelse Eskilstrup Idrætscenter er sendt i offentlig høring i 4 uger.

 

Lokalplanen ønskes ophævet på baggrund af at ejendommen på Stødstrupvej 16 ikke længere kan finde anvendelse inden for gældende lokalplan, der fastsætter anvendelsen til offentlig formål.

 

Eventuelle indsigelser og bemærkninger til forslaget skal sendes til natur-miljoe-plan@guldborgsund.dk eller til Guldborgsund Kommune, Natur & Plan, Park vej 37, 4800 Nykøbing F., senest onsdag d. 11. oktober 2017.

 

Nærmere information:

Læs høringsfolder

Se lokalplan NRA 34 http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1026191_APPROVED_1181561502017.pdf

Få mere information om lokalplaner http://www.guldborgsund.dk/da/Borger/UDVIKLING_I_KOMMUNEN/Planer/Lokalplaner.aspx

 

Senest opdateret:  22. Januar 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.