Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Spildevand - Udledningstilladelse Frejlev Renseanlæg

 

Der er meddelt tilladelse til at udlede renset spildevand fra Frejlev Renseanlæg samt tilladelse til at udlede fra overløbsbygværkerne der ligger i oplandet til Frejlev Renseanlæg.

 

Afgørelsen er meddelt efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Link til afgørelse

 

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Senest opdateret:  25. April 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.