Genveje

Guldborgsund Kommune

Godkendelse af tillæg 3 til Spildevandsplan 2014-2020

Byrådet har den 19. april 2018 godkendt tillæg nr. III til Spildevandsplan 2014-2020.
 
Tillægget omfatter tre områder, Klodskov, Stationsvej, Væggerløse og Vålse, der efter afgørelser/domme har vist sig at være offentlige spildevandsanlæg, det vil sige områder, hvor forsyningen ejer anlægget og dermed har forsyningspligten.

Der udlægges ikke nye områder til kloakering, og tillægget ændrer ikke på de aktuelle spildevandsforhold eller de planlagte, men alene på ejerskabet til anlægget.

Der er alene tale om en administrativ tilretning af spildevandsplanen. 

Tillægget kan ikke påklages til anden administrativ myndighed (jf. Miljøbeskyttelseslovens §32, stk 3).

Indbringelse for domstolene skal ske inden 6 måneder efter godkendelsen (jf. Miljøbeskyttelseslovens §101).

Senest opdateret:  27. April 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.