Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Optælling af ynglefugle på strandenge, øer og holme

Vi foretager i maj, juni og juli måned optællinger af ynglefugle på strandenge, øer og holme.

Det er primært måger, terner og vadefugle, som vi er interesseret i.

Optællingerne sker i forbindelse med udførelse af Natura 2000-arbejdet samt efterlevelse af kommunens Naturpolitik.

For yderligere spørgsmål kontakt projektleder Anita Pedersen på telefon 54 73 19 80 eller mail aped@guldborgsund.dk

Senest opdateret:  01. Maj 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.