Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Guldkanon i undervisningen

Guldkanon – Guldborgsund Kulturkanon blev lanceret juli 2017. Guldkanon er 37 af de mest værdifulde kulturelle steder og begivenheder i Guldborgsund, valgt af borgerne i kommunen.

Nu er Guldkanon også blevet et undervisningstilbud til skolerne i Guldborgsund. Det nye undervisningsmateriale er på vej ud til skolerne, og snart vil det også være at finde på www.guldkanon.dk.

"Det har fra starten været vores ønske, at Guldborgsunds kulturkanon skulle have værdi i lang tid, og ikke bare blive sat på hylden. Det var derfor meget oplagt at lave denne kobling til skolerne, så børn og unge stifter bekendtskab med de mange kulturelt værdifulde steder og oplevelser i deres nærområder i forbindelse med emneområder, som de alligevel skal arbejde med i de forskellige fag." fortæller Martin Lohse, formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget i Guldborgsund Kommune.

Processen med at udarbejde et undervisningsmateriale til Guldkanon er fortsat i hele projektets ånd med at være samskabende. En række skolefagfolk og formidlere formulerede i fællesskab det overordnede koncept. For at sikre, at undervisningsmaterialet skulle blive så anvendeligt som muligt i dagligdagen ude på skolerne har alle lærere været inviteret til at deltage i workshops, hvor de kunne komme med konkrete forslag til materialet. Museum Lolland-Falster har samlet materialet og stået for den redaktionelle bearbejdelse.

Simon Hansen, formand for udvalget for Børn, Familie og Uddannelse, udtaler:

"Guldkanon i undervisningen er blevet et meget konkret bud på, hvordan man på en nem og tilgængelig måde kan tage fat i de forskellige emner og anvende dem i undervisningen. Der er forslag til, hvordan man kan tage ud og gøre brug af de forskellige steder, og jeg håber lærerne vil tage tilbuddet til sig, og gøre vores elever endnu klogere på alle de fantastiske ting i vores kommune."

Formålet er at give børn og unge et større kendskab til den kommune, de bor i.

Undervisningsforløbene giver eleverne mulighed for at lære gennem aktiviteter, der tager udgangspunkt i det lokalsamfund, de allerede kender. Forhåbentlig kan dette give en nysgerrighed og motivation, der er med til at styrke lysten til at arbejde med stoffet.

Senest opdateret:  28. August 2018