Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Bøtøskoven er en publikumsmagnet

Den Danske Naturfond købte i marts 2017 den nordlige del af Bøtø Plantage, også kaldet Bøtøskoven. I de første ni måneder har der været ikke mindre end 32.000 gæster igennem skoven.

 - Vi er meget glade for, at så mange besøger området – 32.000 gæster er et meget stort antal. Det viser, at vi har skabt en oplevelsesmulighed – og dermed er med til at fortælle en ny spændende historie om vores kommune, udtaler Frederik Cordes, leder af Natur i Guldborgsund Kommune.

 - Det er dejligt, at vores fælles projekt med Den Danske Naturfond skaber en så stor interesse. Vi arbejder jo både for at varetage naturbeskyttelse og med at give mulighed for oplevelser. Det er vores vurdering, at naturbeskyttelsen i området er tilgodeset, samtidig med at vi sikrer mange gæster en spændende oplevelse.

Tælleapparater
Vi gennemfører besøgstællinger på en række af vores større naturlokaliteter. Der er helt konkret opsat tælleapparater, der på en given strækning registrerer antal besøgende.

 - De mange besøgende og de mange positive tilbagemeldinger fra vores gæster gør os meget stolte. Det viser, at natur og naturoplevelser er vigtige for mange, såvel borgere i kommunen som gæster og turister.

Naturværdier og oplevelser
Siden overtagelsen af Bøtøskoven har der været stor aktivitet med at etablere en lysåben græsningsskov, der fremmer de særlige naturværdier, der findes i skoven. Herunder en række sjældne sommerfugle og fugle. Samtidig med dette er der fokus på publikums oplevelsesmuligheder.

 - De vilde heste blev først sat ud i november, så effekten af deres tilstedeværelse er endnu ikke slået igennem. Vi tror, at vores indledende etablering af afmærkede stier i en meget varieret skov med store lysåbne områder bevirker, at publikum finder, at det er et spændende sted at besøge, slutter Frederik Cordes.

Flere stier, formidling og udsigtstårn
Projekt Bøtøskoven er et samarbejdsprojekt mellem Den Danske Naturfond og Guldborgsund Kommune. Kommunen står for den daglige drift og koordinerer naturgenopretningsprojektet, som finansieres af den Danske Naturfond. Guldborgsund Kommune er tillige ansvarlig for etablering af friluftsfaciliteter.

Netop nu udarbejdes der et forslag til en friluftsplan i samarbejde med en nedsat følgegruppe, som består af lokale aktører og interesseorganisationer. I den forbindelse arbejdes der på at udvikle flere afmærkede stier, natur- og kulturhistorisk formidling, etablering af udsigtstårn og en række andre tiltag.

FAKTA

Mest besøgte måned var juli med 6.120 gæster. Det er i gennemsnit 198 besøgende pr. dag.

Top 3, juli måned
18. juli: 379
19. juli: 324
9 og 27. juli: 276

Top 3, hele perioden
12. november: 401 (åbent hus med vilde heste)
18. juli: 379
6. maj: 359 (åbent hus om projektet)

Få mere at vide om Projekt Bøtøskoven..

For yderligere information kontakt:
Frederik Cordes, fc@guldborgsund.dk 25 18 08 43 eller 54 73 20 07.
Anita Pedersen, aped@guldborgsund.dk 54 73 19 80.

 

 

Senest opdateret:  08. Februar 2018

Bøtøskoven
Projekt Bøtø Plantage
Få mere at vide om Bøtøskoven
Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.