Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Guldborgsund Kommune sætter dannelse på dagsordenen

De to politiske udvalg Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget samt Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har i denne uge sagt ja til at støtte en fælles og landsdækkende konference med fokus på dannelse.

Guldborgsund Kommune er allerede en af de toneangivende kommuner i arbejdet med dannelse i forhold til børn og unge – med tårnhøje ambitioner for at børn og unge kan blive den bedste udgave af sig selv.

Konferencen skal derfor være med til at positionere og brande Guldborgsund Kommune som en ambitiøs kommune, der tager ansvar for at sætte en ny og relevant dagsorden.

Både udadtil og internt i kommunen vil den landsdækkende konference styrke kendskabet til og arbejdet med den indsats vedrørende dannelse, der bl.a. udspringer af Bobleriet, Kulturtjenesten, filosofi i folkeskolen samt andre opsigtsvækkende dannelsesprojekter med fokus på især børn og unges udvikling. Konferencen sikrer desuden, at kommunens centrale aktører og medarbejdere får ny viden og inspiration fra forsknings- og praksisfeltet, der kan implementeres i konkrete lokale dannelsesinitiativer.

Allerede i 2017 afholdtes en fælles temadag for omtrent 100 medarbejdere på børneområdet i Guldborgsund Kommune omkring emnet dannelse, hvor deltagerne bidrog med perspektiver på dannelsesbegrebet, der fremadrettet tænkes ind i både strategier og konkrete projekter og det er i forlængelse af denne temadag vi nu inviterer interesserede fra alle øvrige kommuner til Guldborgsund.

Dannelseskonferencen placeres parallelt med en 3-dages festival i Lindholmområdet medio september 2018, og Lindholmområdet tænkes potentielt ind som et særligt fokus i Guldborgsund Kommunes arbejde med dannelse.

Udtalelser:
Simon Hansen: ”I Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har vi ambitioner på vegne af alle kommunens børn og unge. Vi mener, at dannelsesbegrebet er vigtigt at sætte i spil, for at børn og unge kan begå sig i såvel det nuværende som det fremtidige samfund. Dannelse er en helhedsorienteret, varieret og inspirerende læring, der både udfordrer børn og unge og fokuserer på deres trivsel og ressourcer. En aktiv deltagelse i meningsfulde og alment dannende fællesskaber kan være med til at sikre, at kommunens børn og unge udvikler sig til kompetente samfundsborgere.”

Martin Lohse: ”I Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget er det en vigtig målsætning, at børn og unge møder kunst og kultur gennem en bred vifte af alment dannende fællesskaber. Vi tror på, at dannelse hænger sammen med børn og unges kreativitet og æstetiske sans, og at deltagelse i udfordrende kulturelle fællesskaber kan gøre os klogere på os selv og hinanden og være med til at skabe kompetente og reflekterede individer, der kan begå sig i en kompleks og globaliseret verden.”

Sagsfremstilling inkl. bilag om temadagen om dannelse i 2017:
http://www.guldborgsund.dk/da/Dagsorden_og_referater/Kultur_Fritid_og_Bosaetningsudvalg/2018/21-februar.aspx#11

Spørgsmål kan rettes til:
Formand for Familie, Børn og Uddannelsesudvalget, Simon Hansen, på tlf. 2518 1816
Formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Martin Lohse, på tlf. 2518 1813.

Senest opdateret:  28. Februar 2018