Genveje

Guldborgsund Kommune

Råstof - Gravning under grundvandsspejlet - Matr. nr. 13ad, Nr. Vedby By, Nr. Vedby

Tilladelse til sænkning af grundvandsstanden som følge af gravning under grundvandsspejl. Denne tilladelse omhandler kun sænkningen af grundvandet. Selve tilladelsen til råstofgravning gives af Region Sjælland, og ønskes der oplysninger om selve tilladelsen henvises der til Regionens tilladelse.

Link til tilladelsekortbilag og klagevejledning

Senest opdateret:  04. Juli 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.