Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Har du en dårlig internetforbindelse?

Så kom til informationsmøde om statens bredbåndspulje og hør om dine muligheder for at søge tilskud til en bedre forbindelse.

Der er rigtig godt gang i udrulning af bredbånd i Guldborgsund Kommune, men der er fortsat adresser, der kæmper for at få en hurtigere forbindelse. Bor du på en af de adresser, så kan statens bredbåndspulje muligvis være en mulighed for dig.

Onsdag d. 13. juni afholder Energistyrelsen informationsmøde om statens bredbåndspulje. Kom og hør om dine muligheder for at få tilskud gennem puljen, hvor der i år er afsat 100 mio kr. til at sikre bedre bredbånd i de tyndt befolkede områder.

Mødet finder sted onsdag d. 13. juni kl. 15 til 17 på Rådhuset, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

Hvis du vil med, skal du tilmelde dig på tele@ens.dk senest d. 7. juni. Husk at oplyse navn, og at det er i Nykøbing F. du ønsker at deltage.

Hvilke adresser kan få tilskud fra bredbåndspuljen?

Bredbåndspuljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse med dårlig bredbåndsdækning i de såkaldte landkommuner. Guldborgsund Kommune er i denne sammenhæng en landkommune. 

En adresse skal have dårlig bredbåndsdækning for at kunne søge bredbåndspuljen. En adresse har dårlig bredbåndsdækning, hvis der maksimalt er adgang til 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload. Det er en forudsætning, at der ikke foreligger konkrete planer fra en bredbåndsudbyder om at forberede dækningen inden for tre år.

Hvem kan søge bredbåndspuljen?

Bredbåndspuljen er efterspørgselsdrevet. Den kan søges af kommuner og lokale sammenslutninger til brug for lokale bredbåndsprojekter. Et lokalt bredbåndsprojekt etableres med henblik på at skaffe bedre dækning til de tilskudsberettigede adresser i et lokalområde. Et lokalområde kan eksempelvis være én eller flere sammenhængende veje. Det kan også være et større område.

Kriterier for tilskud – Pointmodellen

Ansøgninger om tilskud fra bredbåndspuljen bliver vurderet ud fra en objektiv pointmodel, som afgør, hvilke projekter der kan opnå tilskud fra bredbåndspuljen. Der indgår seks kriterier i pointmodellen:

 1. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s (vægtning 25 pct.)
 2. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s (vægtning 25 pct.)
 3. Andel af landzoneadresser i land- og yderkommuner (vægtning 10 pct.)
 4. Projektets størrelse (vægtning 10 pct.)
 5. Totalprisen pr. tilslutning (vægtning 10 pct.)
 6. Egenbetaling (vægtning 20 pct.)

Pointmodellen vil blive nærmere beskrevet i den vejledning, som Energistyrelsen vil lave for bredbåndspuljen 2018. Et udkast til vejledningen er i høring og kan ses her.

Du skal selv have penge op af lommen

Det er et krav, at der i projektet indgår egenfinansiering på mindst 4.000 kr. pr. adresse. Egenbetalingen beregnes som et gennemsnit pr. adresse. Det vil derfor være muligt at arbejde med forskellige niveauer for egenbetaling internt i et bredbåndsprojekt, så længe den gennemsnitlige egenbetaling udgør minimum 4.000 kr. Chancerne for at få tilskud kan øges via en højere gennemsnitlig egenfinansiering pr. adresse.

 • Det maksimale tilskud
 • Der kan maksimalt ydes et tilskud fra bredbåndspuljen på 2/3 af projektets samlede tilskudsberettigede omkostninger. De samlede omkostninger inkluderer:
 • Tilskud fra bredbåndspuljen
 • Egenbetaling fra de deltagende adresser
 • Et eventuelt kommunalt tilskud, hvor Guldborgsund Kommune yder kr. 2000 pr. husstand udover minimumsbeløbet på egenbetalingen
 • Bredbåndsudbyderens økonomiske bidrag til projektet

Har du spørgsmål til dagen eller ønsker du mere information om dine muligheder for en bedre bredbåndsforbindelse, så kan du kontakte Guldborgsund Kommunes bredbåndskonsulent Niels Kjærgaard på NLK@guldborgsund.dk eller 25 18 19 09.

Senest opdateret:  31. Maj 2018