Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Offentlig høring om trafiksanering af del af Orebyvej i Sakskøbing

Vi har udarbejdet forslag til en trafiksanering af en del af Orebyvej i Sakskøbing - forslaget er i høring til den 30. maj 2018

Guldborgsund Kommune, Park & Vej, har udarbejdet forslag til en trafiksanering af en del af Orebyvej i Sakskøbing.

De eksisterende asfalterede fortove ændres til ”delt sti”, hvilket vil sige, at fortov og cykelbane adskilles ved en 10 cm stribe. Cykelbane og vejbane adskilles ved en 30 cm stribe.

Der etableres parkeringsbåse som vist på tegninger. Parkeringsbåsene vil kunne fungere som chikaner.


Målsat plan (klik på billedet for at se planen i stor størrelse)


Fortove og cykelbaner udføres i tre forskellige bredder, da Orebyvejs samlede bredde varierer.

Der etableres ikke fortov og cykelbane, hvor der ikke allerede er fortov, men blot græsrabat.

Tegninger er påført husnumre, så det er nemmere at orientere sig:


Oversigtsplan 1 (klik på billedet for at se planen i stor størrelse)


Oversigtsplan 2 (klik på billedet for at se planen i stor størrelse)


Hastighedsbegrænsning, tung trafik og asfaltering
Ved projektets gennemførelse vil den nuværende, midlertidige hastighedsbegrænsning på 40 km/t blive ophævet, såfremt at Politiets samtykke kan opnås og der vil igen gælde 50 km/t.

Tung trafik vil fortsat kunne passere vejen og således også brede landbrugskøretøjer.

Inden opstribningen vil såvel vej som fortove blive asfalteret

Borgermøde i uge 21
Projektet er drøftet med bestyrelsen for den ny grundejerforening den 3. maj og det er aftalt, at grundejerforeningen arrangerer et borgermøde i uge 21 med deltagelse fra Guldborgsund Kommune, Park & Vej.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at forslaget endnu ikke har været forelagt Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget (TME) til godkendelse. Dette vil først kunne ske i august måned.

Såfremt TME og Politiet godkender projektet, vil asfaltering og efterfølgende opstribning kunne ske i efteråret 2018.

Kontakt
Bemærkninger skal fremsendes pr. mail til teknik@guldborgsund.dk eller alternativt pr. brev til Guldborgsund Kommune, Park & Vej, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F, således at svaret er os i hænde
senest onsdag den 30. maj 2018 kl. 12.00.

 

Senest opdateret:  15. Maj 2018

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.