Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Planstrategi i høring

Kom med din mening om Byrådets strategi

Byrådet har valgt at udarbejde en planstrategi, som deres første opgave i den nye byrådsperiode. En planstrategi lægger de overordnede rammer for kommunens udvikling de kommende år og sætter dermed kursen for hvor kommunen bevæger sig hen.

Det nye byråd var derfor i starten af februar på et visionsseminar i Rostock, hvor de første drøftelser til den fælles strategi blev taget. Nu ligger strategien klar og borgerne i Guldborgsund har nu mulighed for at læse den og komme med kommentarer.

”Den nye planstrategi bygger videre på den retning det tidligere byråd skabte. Det handler om for politikere og borgere at have fokus på, hvor vi vil være i år 2022. Vi justerer kursen lidt og hæver ambitionerne og resultatet ser I nu her. Det har været en virkelig god proces, hvor alle byrådsmedlemmer har bidraget konstruktivt i en god tone” siger borgmester John Brædder.

Planstrategien indeholder tre strategiske målsætninger:

• Uddannelse, dannelse og ambitioner
• Flere arbejdspladser
• Gode rammer for sundhed og hverdagsliv

En planstrategi er den overordnede visionsstrategi og er en forløber for kommuneplanen, der udarbejdes i efteråret og som omsætter målsætningerne til fysisk planlægning. Planstrategien er desuden overligger for udvalgsstrategierne og målaftaler, og i Økonomiudvalget desuden et grundlag for budgetbehandlingen.

Efter høringsperioden vurderer politikerne de kommentarer, der er kommet og tilretter eventuelt i strategien. Herefter godkendes planstrategien på byrådsmødet den 21. juni.

Fakta:

Høringsperioden løber fra den 16. marts til den 16. maj – i alt otte uger.
Hvis du har bemærkninger til kommuneplanstrategien har du flere muligheder. Du kan sende et høringssvar via et link på vores hjemmeside - klik her
eller et brev til
Guldborgsund Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F, Att.: Planstrategi - høringssvar

Husk, at vi skal have dine bemærkninger senest den 16. maj 2018
 
LÆS MERE OM STRATEGIEN på vores hjemmeside
www.guldborgsund.dk/kommuneplanstrategi
 

For yderligere information eller ved spørgsmål kontakt:

Borgmester John Brædder på tlf.: 2518 0390
Plan- og udviklingskonsulent Nina Munk på nmunk@guldborgsund.dk / tlf.: 2518 1888

Senest opdateret:  16. Marts 2018