Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Afgørelse efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven - Gedser Renseanlæg

Der er meddelt tilladelse til at udlede spildevand fra nyt Gedser Renseanlæg samt tilladelse til udledning fra et nødoverløb.

Afgørelsen er meddelt efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.
Link til afgørelsen

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

 

Ikke VVM-pligt
Guldborgsund Kommune har på baggrund af ansøgning samt vurdering efter kriterierne i bilag 6 i bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) truffet afgørelse om at der ikke skal ikke skal udarbejdes VVM-vurdering.  

Senest opdateret:  01. Marts 2019

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.