Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Afgørelsen efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven - Udledning af spildevand fra Nykøbing F. Renseanlæg

Der er meddelt tilladelse til at udlede spildevand fra Nykøbing F. Renseanlæg samt tilladelse til overløb fra det sparebassinet der etableres. Desuden meddeles der tilladelse til udledning fra et nødoverløb.

Afgørelsen er meddelt efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Link til afgørelsen

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

 

Senest opdateret:  30. Januar 2019

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke personfølsomme oplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.