Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Hvor og hvad skal fokusområdet være for foreningslivet frem mod 2021?

Det sættes der fokus på når Folkeoplysningsudvalget inviterer til borgermøde om udvikling af ny Folkeoplysningspolitik
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 18.00 – 21.00 i byrådssalen (Parkvej 37 4800)

Kom og få indflydelse på arbejdet

Folkeoplysningsudvalget inviterer alle borgere og foreninger til at deltage i en spændende aften, hvor det er muligt at bidrage med forslag til indholdet i den nye Folkeoplysningspolitik. Torben Stenstrup fra Foreningsudviklerne er med til at lede aftenen sikkert igennem et tempofyldt program, der indeholder korte oplæg, drøftelser i grupper og meget andet, som sætter fokus på deltagernes oplevelser af alt det, der er vigtigt for udviklingen af fremtidens forenings- og fritidsliv i hele kommunen.

Hvorfor skal vi have en ny Folkeoplysningspolitik?

Folkeoplysningspolitikken er et dokument, som skal besluttes af Byrådet og sætter retningen for de folkeoplysende foreninger og den folkeoplysende voksenundervisning i de næste 4 år i Guldborgsund Kommune. På den måde kan frivillige foreningsfolk, samarbejdsorganer indenfor foreningslivet, Folkeoplysningsudvalget, politikerne og kommunens forvaltninger m.fl. få et fælles billede af hvilke indsatser og prioriteringer, der kan styrke og udvikle foreningslivet i en ønsket retning til gavn og glæde for borgerne. Målet er at lave en politik, der rummer konkrete indsatser og målsætninger, og dermed bliver et godt, fælles arbejdsredskab. Det er planen, at Folkeoplysningspolitikken skal udvikles, behandles i flere udvalg, i offentlig høring og endelig vedtages af Byrådet i løbet af 2019.

Lad os tegne foreningernes fremtid sammen

I løbet af aftenen har udvalget bedt illustratoren Frits Ahlefeldt tegne sit bud på nogle af de udsagn og ønsker, deltagerne fremlægger. Udvalget glæder sig til at bruge nogle af disse illustrationer i den færdige politik og derigennem finde svar på flere af de spørgsmål, som udvalget har tænkt sig at stille i løbet af aftenen. Det handler fx om gode mødesteder for foreningslivet, nye målgrupper, foreningernes ressourcer og om hvordan, vi får endnu flere mennesker til at føle sig velkomne i foreningernes fællesskaber som deltagere, frivillige eller på anden vis.

Yderligere oplysninger kontakt:

 

Trine Bring Frederiksen
Foreningsrådgiver
Mail: tbf@guldborgsund.dk

Mobil: 2518 0375
Lone Svendsen
Fritidskonsulent
Mail: losv@guldborgsund.dk
Mobil: 25 18 03 37

Tilmelding:

Af hensyn til forplejning og planlægning vil vi blive glade for at modtage tilmelding senest den 22. februar 2019. Tilmelding sker via nedenstående link: https://arrangement.guldborgsund.net/Registration/RegLogin

Brugernavn: Folkeoplysning
Password: Folkeoplysning

Senest opdateret:  07. Februar 2019