Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

LB Forsikring støtter Gadeteater i Skolegården med 20.000 kr.

Kulturforvaltningen i Guldborgsund Kommune har modtaget støtte fra LB Forsikring til aktiviteten ’Gadeteater i Skolegården’. ’Gadeteater i Skolegården’ er et mindre ga-deteaterprogram, som løber parallelt med Danmarks Internationale Gadeteaterfesti-val (DIG), der for tredje år i træk gæster Nykøbing F. i perioden 18.-24. august 2019.

Midlerne til ’Gadeteater i Skolegården’ er øremærket indkøb af forestillinger.

"Vi har en lang tradition for at støtte lokale kunst- og kulturarrangementer rundt om i landet – i særdeleshed på skoler og andre undervisningsinstitutioner. Derfor var det helt oplagt for os at engagere os i "Gadeteater i Skolegården", som netop bringer kunsten ind i skolen på en rigtig fin måde," siger Henrik Hansen, delegeret for LB Forsikring på Lolland-Falster.

Med de 20.000 kr. i støtte fra LB Forsikring sikres honorering af den canadiske tea-tertrup Corpus, der står bag i alt tre forestillinger, der til august vises på hhv. Eskil-strup Skole, Nysted Skole og Stubbekøbing Skole. Programmet ’Gadeteater i Skole-gården’ er kommet i stand gennem et samarbejde mellem DIG, Guldborgsund Kom-munes kulturforvaltning, frivillige fra Teaterforeningen Guldborgsund og Center for Børn og Læring, der også har ydet et tilskud til programmet. Desuden er ’Gadeteater i Skolegården’ støttet af Nordea-fondens Lokalpulje med midler til bl.a. materialer og transport.

Formand for Guldborgsund Kommunes Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Martin Lohse udtaler: "Vi ser meget frem til igen i år at sende en række forestillinger ud til skoler uden for Nykøbing F., så et stort antal elever kan opleve gadeteater på inter-nationalt plan. Støtten sikrer, at vi kan få kunsten ud til børnene, der hvor de færdes til dagligt og dermed skabe netop de dannelsesanledninger og fællesskabsoriente-rede aktiviteter, som vi i kommunen har et særligt fokus på. Gadeteatret kan noget særligt i forhold til publikumsinddragelse og får samtidig samlet børn på tværs af al-derstrin. Jeg kan ikke være andet end taknemlig og glad for bevillingen. Den er med til at understøtte, at det at opleve kunst, herunder teater, bliver en naturlig del af vo-res børns liv."

Corpus garanterer, at de tre gadeteaterforestillinger – ’Les Moutons’, ’Camping Roy-ale’ og ’A Flock of Flyers’ – vil afføde både grin, overraskelser og spænding. Forestil-lingerne spiller den 19. og 20 august på de tre skoler.

Senest opdateret:  05. Juli 2019