Genveje

Guldborgsund Kommune

Afgørelse efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven - udledning af spildevand fra Tårup Bro renseanlæg, Nr. Alslev

Der meddeles tilladelse til at udlede spildevand fra Tårup Bro renseanlæg, beliggende Tårupvej 6, 4840 Nr. Alslev.

Afgørelsen er meddelt efter § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Link til afgørelsen

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen

 

Senest opdateret:  12. September 2019

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.