Genveje

Guldborgsund Kommune

Ny dyreart i Danmark fundet i Bøtøskoven

Det sker ikke tit, at man finder nye arter i Danmark, men nu er det sket på Falster:

28 eksperter tog det skarpe syn med i Bøtøskoven for indenfor 24 timer at finde så mange dyre- og plantearter som muligt. Og der blev fundet en ny billeart i Danmark. Mindre kan ikke gøre det.
Ny billeart i Danmark Amara kulti – under mikroskop (Foto: Morten Kofoed-Hansen)

Det var et af resultaterne, da Den Danske Naturfond og Guldborgsund Kommune afholdt et Bioblitz i Bøtøskoven den 13.-14. juni 2020.

Fundet viser, at vi kan få naturen tilbage, hvor den ellers før var forsvundet.

- Vi kan ikke få armene ned af bar begejstring. Det er bare så fantastisk, at vi kan være med til at finde nye arter for landet, siger projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune.

Hos Den Danske Naturfond, som ejer Bøtøskoven, er begejstringen lige så stor:

- Det er helt vildt, at vi nu har fundet en ny art for Danmark i Bøtøskoven. For nogle få år siden var det en mørk nåletræsplantage, som vi nu har forvandlet til en lysåben græsningsskov og et levested for sjældne arter. Det betaler sig at give den vilde natur mere plads, siger Flemming Nielsen, direktør i Den Danske Naturfond.


Ny billeart i Danmark, Amara kulti – i toppen af græsstrå (Foto Jan Pedersen)

Fin bestand
Den nye billeart blev fundet af entomolog Jan Pedersen, Statens Naturhistoriske Museum. Dens videnskabelige navn er Amara kulti. Billen, som er en løbebille, er på omkring 8-10 mm, og den lever af umodne græsfrø. Den blev på dagen fundet i den sydligste lysning i skoven, men er så i den efterfølgende uge blevet eftersøgt i hele Bøtøskoven, hvor den er blevet fundet flere steder.

- Den har formået at bygge en bestand op, så den har nok været der i et par år, udtaler Jan Pedersen.

Også den første i Skandinavien
Udover at være første fund i Danmark, så er det også første fund i Skandinavien. Det nærmeste fund af billen er omkring Hamborg-egnen i Nordtyskland. I Tyskland betragtes den som værende sjælden. Billen har brug for levesteder med spredt græs på sandet bund.

- Nogle af de plejetiltag, der er iværksat i Bøtøskoven, har også gavnet denne art, udtaler Jan Pedersen.


Entomolog Henning Liljehult er sammen med Jan Pedersen i Bøtøskoven for at lede efter den nye billeart i Danmark, Amara kulti (Foto: Jan Pedersen)

Arten foretrækker de lysåbne og relativt ny-udtyndede fyrreskovspartier. Det er en varmekrævende art, og de sidste varme somre har helt sikkert været en væsentlig faktor for dens nye forekomst i Danmark.

Bioblitzen kaster stadig nye oplysninger af sig. Mange af arterne er først nu ved at blive identificeret. Mange af insekterne kræver, at man ser på dem under mikroskop. Det kan nævnes, at der indtil videre er fundet tre arter, hvor det er første gang, de er set på Lolland-Falster-Møn. Derudover er der en art af galmyg, som kun er fundet en gang tidligere i Danmark.

Fakta om BioBlitz
BioBlitz er et koncept, der er udviklet i USA i 1996. Man tager et snapshot - et ”Blitz”- af biodiversiteten i et givent område - heraf Bio. En BioBlitz bygger på en fælles jagt på arter i et afgrænset område i et afgrænset tidsrum. Ofte varer BioBlitz et døgn.
Formålet med en BioBlit kan have to aspekter:
a) Det kan handle om at formidle naturværdier populært til den brede offentlighed.
b) Det kan også handle om at skaffe naturdata til målrettet forvaltning og forskning.
Til arrangementet i Bøtøskoven var der inviteret 28 eksperter dækkende forskellige dyre- og plantegrupper.

Kontakt
Jan Pedersen, Entomolog, Statens Naturhistoriske Museum
tlf 35 32 11 08   japedersen@snmu.ku.dk

Flemming Nielsen, Den Danske Naturfond
tlf 24 66 13 62  fn@ddnf.dk

Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune
tlf 25 18 23 25  aped@guldborgsund.dk


Senest opdateret:  04. Juli 2020