Genveje

Guldborgsund Kommune

Råstof - Gravning under grundvandsspejl som følge af råstofgravning - Matr. nr. 2i og 9p Systofte By, Systofte

Tilladelse til sænkning af grundvandsstanden som følge af gravning under grundvandsspejl. Denne tilladelse omhandler kun sænkningen af grundvandet. Selve tilladelsen til råstofgravning gives af Region Sjælland, og ønskes der oplysninger om selve tilladelsen, henvises der til Regionens tilladelse.

Link til Afgørelse og Kortbilag

Link til Klagevejledning
Senest opdateret:  04. Juni 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.