Genveje

Guldborgsund Kommune

Vandløbsmyndigheden sender hermed projektet ”Rørlægning af privatvandløb ved Blæsebjerg” i 4 ugers offentlig høring.

Vandløbsmyndigheden sender hermed projektet ”Rørlægning af privatvandløb ved Blæsebjerg” i 4 ugers offentlig høring.

Der er således mulighed for at komme med skriftlige kommentar til projektet til og med torsdag den 11. juni 2020.

Eventuelle kommentar skal sendes til mailen - vandloeb@guldborgsund.dk

Projektet er kort beskrevet i Høringsbrevet, samt yderlig uddybet i Projektansøgning – rørlægning af privat vandløb ved Blæsebjerg.
Link til oversigtskort. 

 

Der er samtidig truffet afgørelse om ”ikke VVM-pligt” af projektet jf. § 21 i VVM-bekendtgørelsen (lovbekendtgørelse nr. 1225 fra den 25. oktober 2018). læs mere i høringsbrevet og VVM-screeningskemaet.

 

 

Senest opdateret:  14. Maj 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.