Genveje

Guldborgsund Kommune

Tilladelse til at udlede overfladevand fra servicevej og dæmningsskråning til Storstrømmen fra Ny Storstrømsbro

Der er meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1 til Vejdirektoratet til at udlede overfladevand fra servicevej og dæmningsskråning til Storstrømmen fra Ny Storstrømsbro.

Link til afgørelsen 

Klagevejledning:

Denne afgørelse efter §28 i Miljøbeskyttelsesloven kan jf. lov nr. 737 af 1. juni 2015 om anlæg af ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro §9, stk. 1, kan alene påklages af Vejdirektoratet. Klagen skal i givet fald indbringes til Transport- og bygningsministeren inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt.

Eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at denne tilladelse er annonceret. Hvis sagen påklages, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor endelig afgørelse foreligger.

 

 

Senest opdateret:  19. Marts 2020

Kontakt

Center for Teknik & Miljø 
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00
Mail teknik@guldborgsund.dk

Send ikke følsomme personoplysninger, personnumre med mere, medmindre du benytter Digital Post til Teknik og Miljø, som er en digital og sikker postkasse. Husk at have din NemID klar.