Genveje

Guldborgsund Kommune

Corona: Nødpasning i de kommunale dagtilbud

Fra Børne- og Undervisningsministeriet er der nu udarbejdet ny lov og bekendtgørelse, der gælder for den nødpasning, der er etableret i denne periode, hvor Danmark er bedt om at gå på reduceret drift, frem til og med mandag den 13. april 2020.

Man kan få passet sit barn i nødpasning, hvis man opfylder disse kriterier:

 1. 0-9-årige børn. Hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
 2. 0-9-årige børn. Hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
 3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Det gælder også tilfælde, hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

At afsøge andre pasningsmuligheder dækker over, at børnefamilierne inddrager venner, familie og øvrige relevante netværk, der kan reducere behovet for nødpasning i et dagtilbud. Her kan fleksible arbejdstider og arbejdsdagenes placering også være et godt bidrag.
Har du brug for nødpasning, og er I dækket af ovenstående kriterier, kan du kontakte lederen af det dagtilbud eller skole/SFO, dit barn normalt går på. I kan finde kontaktoplysningerne på jeres dagtilbuds NEMbørn – ”mit guld” eller på skolens AULA.

Vi bør, i videst mulig udstrækning, finde løsninger, der reducerer mængden af smitteveje generelt – også i forhold til børnepasningen. Vi har derfor organiseret nødpasningen i seks dagtilbud, én SFO og to specialtilbud. SFO børnene kan også vælge nødpasning i samme dagtilbud som deres mindre søskende.

Vi har valgt at åbne en af vores SFOér i Nykøbing for at reducere antallet af børn i Firkløveren, der også ligger i Nykøbing.
Vi bestræber os på, at der er voksne fra dit barns normale dagtilbud i nødpasningen. Derfor har vi samlet dagtilbud og SFOér i grupper, der er tilknyttet et nødpasningssted.

Nødpasningen er geografisk jævnt fordelt, og vi har ligeledes bestræbt os på, at beliggenheden er tæt på de større ind- og udfaldsveje og i byer, hvortil der er offentlig trafik:

NORD:

 • Børneland i Eskilstrup
 • Stubbekøbing Børnehus

SYD:

 • Idestrup Børnehus
 • Firkløveren i Nykøbing F
 • Sophieskolens SFO
 • Dagplejens legestue på Lindeskovskolen (Østerbroskolen)

VEST:

 • Nysted Børnehus
 • Krummerne i Sakskøbing
 • Enkelte dagplejere i Sakskøbing

To specialtilbud er ligeledes nødpasningssteder:

 • Solsikken i Nykøbing 
 • CKR på SUNDskolen – der ligeledes varetager nødpasning af skolens øvrige SFO børn.

Nødpasningen i de seks dagtilbud inkluderer (af hygiejnemæssige årsager) ligeledes frokostordning. Der serveres derfor formiddagsfrugt, frokost og eftermiddagsfrugt for alle de børn, der er mødt ind i nødpasningen. I behøver derfor ikke at medbringe mad.

Er jeres barn i blealderen, vil vi bede jer om at medbringe bleer. Vi har lidt udfordringer med at bestille nok bleer i denne periode.
Vores fokus er kommunens børnefamilier, både dem i kommunale og private dagtilbud. Har du dit barn indskrevet i et privat tilbud og har du brug for nødpasning, kan du kontakte tilbuddet med henblik på at finde en løsning. De nye lovgivning og bekendtgørelse gælder også for private dagpasningstilbud og frie grundskoler, (privatskoler).

Har du spørgsmål til nødpasningen eller brug for yderligere vejledning, er du velkomne til at sende os en mail på boernoglaering@guldborgsund.dk

Med venlig hilsen
Center for Børn og Læring
Kathrine Ersted Sørensen
Centerchef

Senest opdateret:  24. Marts 2020