Genveje

Guldborgsund Kommune

Nye danske statsborgere til Guldborgsunds første Grundlovsceremoni

Alle var på plads i Byrådssalen torsdag den 5. marts, da Guldborgsund Kommunes første Grundlovsceremoni for nye danske statsborgere fandt sted. Ceremonien blev indledt af Visens Venner med den danske sang “Velkommen i den grønne lund”.  I dag var nemlig en stor dag, som Viceborgmester Bo Abildgaard også indledte talen med, da han i borgmesterens fravær forestod ceremonien, der besegler statsborgerskabet.

Ni kommende statsborgere
Til den første af mange ceremonier var ni kommende danske statsborgere indbudt på dagen med nærmeste familie for endelig at få papir på statsborgerskabet. Heriblandt Denevy og datteren på 10 år, Daniella, der derved blev det første barn, der deltog i ceremonien i Guldborgsund. Efter 15 år i Danmark glædede Denevy sig over endelig at have fået sit nye statsborgerskab.

Efter talen blev de fremmødte naturligvis introduceret for ”Cupsong”, som efterhånden er blevet kommunens “nationalsang”.

Da alle havde fået underskrevet de officielle papirer, bød Jytte Lyngsøe fra Bibliotek & Borgerservice, som er tovholder på ceremonien og Bo Abildgaard på bobler og lækkerier.

Om Grundlovsceremonien
Deltagelse i en Grundlovsceremoni i bopælskommunen er en betingelse for at få dansk statsborgerskab. Det blev vedtaget ved lov i Folketinget 19. december 2019 og loven trådte i kraft januar 2020. Guldborgsund Kommune afholder fremover Grundlovsceremoni to gange om året.

Du kan læse mere om lovforslaget her
(Link: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l41/index.htm)

Du kan læse mere om deltagelse i Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside
(Link: https://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/udenlandske-statsborgere/betingelser/deltagelse-i-kommunal-grundlovsceremoni)

Senest opdateret:  13. Marts 2020