Genveje

Guldborgsund Kommune

Rostock

12. november 2014 indgik Guldborgsund Kommune en venskabsbyaftale med Rostock, der skal sikre vækst og udvikling på begge sider af Østersøen.

Siden 2009 har Guldborgsund Kommune og Rostock knyttet tættere og tættere bånd. 12. november 2014 blev samarbejdet formelt, da de to borgmestre underskrev en venskabsbyaftale.

- Det er en vigtig aftale for begge vores områder. Det er en aftale, som er til gavn for vækst og udvikling på begge sider af Østersøen. Vi har allerede nu et godt samarbejde, men vores relation bliver endnu stærkere med den her aftale. Det bliver blandt andet lettere at skabe relationer på erhverv og turismesiden, som sammen med transport er de vigtigste samarbejdsområder, siger borgmester John Brædder om aftalen, som også nævner ungdoms- og kultursamarbejdet som vigtige samarbejdsområder.

På turismeområdet er der lagt op til at blandt andet at lave en fælles markedsføringsaftale.

- Det betyder blandt andet, at vi arbejder for at øge synligheden over vandet. Så en turist i Rostock også kan blive en turist i Guldborgsund Kommune og omvendt. Kan vi trække bare en lille del af turisterne i det nordtyske område til Guldborgsund, vil vi få flere penge i kassen til at skabe flere turismeinitiativer, siger han. 

I forhold til arbejdsmarkedsområdet er fokus på udveksling af arbejdskraft.

- Vi kan se, at vi kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Derfor har vi allerede nu fokus på et lærlingeprogram, hvor erhvervsskolelever fra vores kommune kan få en lærlingeplads i Rostock, som mangler lærlinge i øjeblikket. Den aftale baner samtidig vej for, at vi kan rekruttere arbejdskraft i Rostock-området i fremtiden, forklarer John Brædder.

Aftalen med Rostock er endnu et skridt på vejen, hvor det internationale samarbejde kommer til at fylde langt mere i vores dagligdag.

- Verden bliver mindre og mindre, og derfor skal vi se os omkring for at finde internationale samarbejdspartnere. Det er helt afgørende for, at vi kan sikre den dagsorden om jobskabelse, bosætning og uddannelse, som vi har i vores kommune. Rostock er en by med over 200.000 indbyggere og en meget tæt nabo, og så er byen oven i købet i vækst. Det er virkelig et samarbejde, som vores kommune kan nyde godt af, siger John Brædder.

Venskabsaftale med Rostock (PDF)

Eksempel på grænseoverskridende samarbejde 2009-2014 (PDF)

www.rostock.de

Senest opdateret:  01. Februar 2016

Kontakt

Frede Danborg
EU koordinator  
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon +45 54 73 12 08
Mobil +45 25 18 03 17

Mail: fd@guldborgsund.dk