Genveje

Guldborgsund Kommune

Borgere, forskere og skoler

Samarbejde med forskere, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Blandt Stadsarkivets formål er i henhold til vedtægten også at foretage undersøgelser i eller opfordre til undersøgelser i Stadsarkivets arkivalier, der indeholder oplysninger om Guldborgsund Kommunes – og tidligere kommuners – historie og videregive denne viden, således at kendskabet til Guldborgsund Kommunes historie udbredes.

Stadsarkivet vil derfor gerne tage initiativ til og/eller deltage i udviklingen af initiativer, projekter eller idéer, som fremmer dette formål.
Det kan eksempelvis være tale om projekter i eget regi eller projekter med lokal, regional, national eller international deltagelse og perspektiv og med fokus på udforskning og formidling af den arkivalske kulturarv.

Partnerne kan ligeledes være lokale, regionale, nationale eller internationale fra arkiver, arkivorganisationer, kommuner, museer, universiteter, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Stadsarkivet kommer også gerne ud til skoler og gymnasier m.fl. og fortæller om den(de) historie(er), man kan finde i Stadsarkivet. Hvis I vil drøfter idéer til undervisningsforløb med inddragelse af materiale fra Stadsarkivet er vi også åbne over for det.

Kontakt Stadsarkivet, hvis I har idéer, som I ønsker at drøfte med os.     

Senest opdateret:  13. Januar 2016

Logo
Kontakt

Guldborgsund Stadsarkiv
Rådhuset
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 11

EAN-nummer 579 800 715 0587

Ekspeditionstid:
Mandag - torsdag kl. 9.00 – 14.00
Fredag lukket

Kontakt arkivet telefonisk eller pr. mail for en aftale, inden du besøger os.

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer, sundhedsoplysninger, socialoplysninger m.v., herunder ved ALLE ansøgninger om indsigt i personsager efter arkivlovens bestemmelser.

Hav din NemID klar og klik her, når du skal skrive sikkert til Stadsarkivet.

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail til: stadsarkiv@guldborgsund.dk

Læs mere om digital post og NemID her.