Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Om Stadsarkivet

Velkommen til Guldborgsund Stadsarkiv

Baggrund
Kommunale og regionale myndigheder kan ifølge arkivlovens § 19 aflevere deres arkivalier til andre offentlige arkiver end Statens Arkiver. Arkivalierne kan afleveres til kommune- eller stadsarkiver, der kan oprettes med hjemmel i arkivlovens § 7.

Guldborgsund Byråd besluttede den 7. april 2011 at oprette Guldborgsund Stadsarkiv. Stadsarkivet er et offentligt arkiv for Guldborgsund Kommune etableret i henhold til arkivlovens § 7.

Baggrunden for oprettelsen var et ønske om at sætte mere fokus på bevaring af den kulturarv, som Guldborgsund Kommune og de tidligere primær-, sogne- og købstadskommuner, har efterladt og efterlader. Det drejer sig både om traditionelle papirarkivalier, men i høj grad også den digitale administrations på én gang langt mere omfangsrige, men også mere forgængelige spor.

Med etableringen af Stadsarkivet er det muligt for Guldborgsund Kommune at aflevere alle bevaringsværdige arkivalier – både papir og digitale - til Stadsarkivet. Dermed bevares de lokalt.

Formål
Guldborgsund Stadsarkiv skal i henhold til sin vedtægt:

  • Udstede generelle retningslinjer for varetagelse af arkivmæssige hensyn i Guldborgsund Kommune. 
  • Sikre bevaring af de dele af Guldborgsund Kommunes arkiv, der har historisk interesse eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder, 
  • Sikre mulighed for kassation af ikke-bevaringsværdige arkivalier i Guldborgsund Kommunes arkiv.
  • Stille arkivalier til rådighed for myndigheder og offentlighed, herunder til forskningsformål.
  • Foretage undersøgelser i eller opfordrer til undersøgelser i Stadsarkivets arkivalier, der indeholder oplysninger om Guldborgsund Kommunes – og tidligere kommuners - historie og videregive denne viden, således at kendskabet til Guldborgsund Kommunes historie udbredes.
  • Sikre bevaring af Guldborgsund Kommunes publikationer.

Du kan læse meget mere om Stadsarkivet i ”Vedtægt for Guldborgsund Stadsarkiv”, som du finder nederst på siden.

I august 2018 fik Stadsarkivet også ansvaret for Kommunens centrale journaliseringssystem (ESDH-system) samt for arbejdet med centrale tiltag for kvalitetssikring af Kommunens informationshåndtering. Det betød oprettelse af afdelingen Informationshåndtering & Stadsarkiv under ledelse af stadsarkivaren.

Medarbejdere
Informationshåndtering & Stadsarkiv har p.t. fem medarbejdere:

Stadsarkivar, cand.mag. Christian Frederiksen

Data- og informationskonsulent Henrik Hounsgaard

Data- og informationskonsulent Hanne Larsen

Data- og informationskonsulent Ebba Meier

Arkivkonsulent Annelise Hansen

Adresse og kontakt
Guldborgsund Stadsarkiv
Rådhuset
Parkvej 37
4800 Nykøbing Falster
Telefon 54 73 10 11
Mail: stadsarkiv@guldborgsund.dk

Ekspeditionstid
Mandag til torsdag kl. 9.00 – 14.00
Fredag lukket

Kontakt arkivet telefonisk eller pr. mail for en aftale, inden du besøger os.

Ekspeditionstiden på fremfinding af arkivalier er to dage. Hertil kommer yderligere ekspeditions/svartid, hvis der søges om adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier. Vi beder dig derfor kontakte Stadsarkivet, inden du besøger os. På den måde kan vi efter dialog finde frem til de arkivalier, der kan være relevante for dig, og du sparer et besøg på Stadsarkivet, hvor du alligevel ikke ville få adgang til arkivalierne.

Du kan søge og bestille arkivalier til vores læsesal på rådhuset i Nykøbing F. via GULDBAS på Stadsarkivets hjemmeside eller fra www.starbas.net. Vi registrerende løbende arkivalier i GULDBAS, så kontakt os bare, hvis du i første omgang ikke finder, hvad du søger. Måske har vi det alligevel.  

EAN-nummer
Stadsarkivet modtager kun elektroniske fakturaer.

Du skal anvende følgende EAN-nr., hvis vi skal modtage din faktura:
579 800 715 0587

Senest opdateret:  23. Januar 2019

Logo
Kontakt

Guldborgsund Stadsarkiv
Rådhuset
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 11

Mail: stadsarkiv@guldborgsund.dk

EAN-nummer 579 800 715 0587

Ekspeditionstid:
Mandag - torsdag kl. 9.00 – 14.00
Fredag lukket

Kontakt arkivet telefonisk eller pr. mail for en aftale, inden du besøger os.