Genveje

Guldborgsund Kommune

Tilgængelighed

Tilgængelighed – hvad må jeg se og hvornår skal jeg søge om dispensation?

Der er i arkivloven fastsat frister for, hvornår offentlige arkivalier er tilgængelige. Fristerne skal beskytte fortrolige oplysninger af offentlig og privat karakter. Som personfølsomme oplysninger regnes f.eks. oplysninger om enkeltpersoners: økonomi, race, religion, politiske og foreningsmæssige forhold, strafbare forhold, helbredsforhold, seksuelle forhold og sociale forhold.

Arkivalier, der indeholder personfølsomme oplysninger, er tilgængelige efter 75 år, mens de øvrige er tilgængelige allerede efter 20 år.
Du kan søge om dispensation fra tilgængelighedsreglerne.

Ansøgning om adgang til materiale, der ikke er umiddelbart tilgængeligt
Hvis du vil søge om adgang til arkivalier, der ikke er umiddelbart tilgængelige, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til os med posten eller som indscannet dokument vedhæftet en sikker e-mail. Du finder ansøgningsskemaet nederst på siden.

Du skal sende ansøgningen til Guldborgsund Stadsarkiv. Hvis arkivalierne er afleveret til Stadsarkivet kan du forvente svar inden for 15 dage.  Hvis materialet ikke er afleveret til Stadsarkivet, behandles dispensationsansøgningen i samråd med den forvaltning, der har skabt og endnu opbevare sagen. I disse tilfælde kan der forventes svar inden for 30 dage.

I de tilfælde, hvor oplysningerne er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger, kræver arkivloven yderligere, at der opnås samtykke fra Datatilsynet. Dette kan eventuelt forlænge svartiden på ansøgningen.

Dispensationsafgørelsen vil være bestemt af, om formålet med benyttelsen af arkivalierne kan opfyldes, uden at beskyttelseshensynet i forhold til den enkelte borger krænkes.

Hver ansøgning vurderes for sig. Får du dispensation fra fristerne, vil det af tilladelsen fremgå, at du skal overholde nærmere bestemte vilkår, og at du med din underskrift skal bekræfte, at du er indforstået med vilkårene. Du får skriftligt svar.

Alle borgere har et retskrav på at få en ansøgning behandlet, men ingen har et retskrav på at få en tilladelse til at benytte arkivalierne, før fristerne er udløbet.

Hvis du vil vide mere om reglerne for adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier, herunder forskelle på aktindsigt og arkivlovens tilgængelighedsregler, så læs mere nederst på siden.

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer, sundhedsoplysninger, socialoplysninger m.v., herunder ved ALLE ansøgninger om indsigt i personsager efter arkivlovens bestemmelser.

Hav din NemID klar og klik her, når du skal skrive sikkert til Stadsarkivet.

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail til: stadsarkiv@guldborgsund.dk

Læs mere om digital post og NemID

Senest opdateret:  13. Maj 2020

Logo
Kontakt

Guldborgsund Stadsarkiv
Rådhuset
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 11

EAN-nummer 579 800 715 0587

Ekspeditionstid:
Mandag - torsdag kl. 9.00 – 14.00
Fredag lukket

Kontakt arkivet telefonisk eller pr. mail for en aftale, inden du besøger os.

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer, sundhedsoplysninger, socialoplysninger m.v., herunder ved ALLE ansøgninger om indsigt i personsager efter arkivlovens bestemmelser.

Hav din NemID klar og klik her, når du skal skrive sikkert til Stadsarkivet.

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail til: stadsarkiv@guldborgsund.dk

Læs mere om digital post og NemID her.