Genveje

Guldborgsund Kommune

Sagsbehandlingstider

Når vi modtager din henvendelse, skal du som hovedregel have en kvittering for modtagelsen hurtigst muligt og senest inden 5 hverdage (reglen bortfalder, hvis der forinden er truffet en afgørelse).

Af kvitteringen skal det fremgå, hvornår det forventes, at der træffes en afgørelse og hvilken afdeling der behandler din henvendelse.
Som udgangspunkt kan du forvente et svar inden for 10 hverdage, men du skal være opmærksom på, at der på en række lovgivningsområder findes særlige sagsbehandlingstider.

Nogle henvendelser er komplekse. Der kan være situationer, hvor det ikke er muligt at overholde en sagsbehandlingsfrist. Det kan for eksempel være i sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra eksterne personer eller myndigheder.

Hvis det sker, at din henvendelse ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, så modtager du et brev med besked om grunden til forsinkelsen. I brevet skal det samtidig oplyses, hvornår der kan forventes et svar.

Senest opdateret:  23. Januar 2020

Kontakt

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Åbnings- og telefontider

Sagsbehandlingstider

Find medarbejder

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik her: Digital Post til Guldborgsund Kommune på borger.dk

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail til kommunen@guldborgsund.dk

Læs mere om digital post og NemID