Genveje

Guldborgsund Kommune

Arbejdsmarked

Emne § Frist

Lov om social pension

Førtidspension 17.18 og 20 13 uger

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Særlige tillæg 16-18 8 uger
Invaliditetsydelse 21 8 uger

Lov om sygedagpenge

Dagpenge ved sygdom 6 4 uger

Lov om aktiv socialpolitik

Hjælp til personer med kortvarige ophold i udlandet 5 4 uger
Tilmelding til Jobcenter 8a 2 uger
Rådighedsvurdering 13 4 uger
Kontanthjælp/engangshjælp 11 og 25a 2 uger
Særlig støtte (boligudgift/forsørgerbyrde) 34 4 uger
Nedsættelse, tilbageholdelse og stop i løbende kontanthjælp 38a-b og 39-41 4 uger
Revalidering 46 13 uger
Udarbejdelse af erhvervsplan i forbindelse med revalidering 50 4 uger
Særlig støtte til revalidender 63-64e 4 uger
Fleksjob 70 13 uger
Ledighedsydelse + særlig ydelse 74 og 74e 4 uger
Enkeltudgifter 81 4 uger
Sygebehandling, medicin, tandbehandling m.v. 82 4 uger
Særlig hjælp vedrørende børn 83 4 uger
Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn 84 4 uger
Hjælp til flytning 85 4 uger
Efterlevelseshjælp 85a 4 uger
Tilbagebetaling 93 4 uger
Tilbagebetaling ved dobbeltforsørgelse 94 4 uger

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (f.s.v. angår opgaver, som påhviler kommunen i jobcentret

Jobplan 27 13 uger
Undervisningsmaterialer 76 4 uger
Mentorordning 78 4 uger
Befordringsgodtgørelse 82 4 uger
Godtgørelse til udgifter ifb. med tilbud 83 4 uger
Senest opdateret:  28. Juni 2018

Kontakt

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Åbnings- og telefontider

Sagsbehandlingstider

Find medarbejder

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik her: Digital Post til Guldborgsund Kommune på borger.dk

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail til kommunen@guldborgsund.dk

Læs mere om digital post og NemID