Genveje

Guldborgsund Kommune

Børn & Læring

Emne § Frist

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Dagtilbud for børn Kap.5 1 uge
Tilskud til nedsat betaling, økonomisk Kap.5 2 uger
Tilskud til nedsat betaling, pædagogisk Kap.5 4 uger
Tilskud til privat pasning Kap.5 2 uger

Lov om social service

Behandling af hjemmetræningsansøgning  32 5 måneder
Dækning af merudgifter ved handicappet barn 41 4 uger
Dækning af tabt arbejdsfortjeneste 42 4 uger
Ledsagelse til unge mellem 12-18 år 45 6 uger
Undersøgelse af et barn eller den unges forhold 50, stk.7 4 måneder
Konsulentbistand 52, stk.3, nr.1 8 uger
Hjemme-hos-bistand 52, stk.3, nr.2 8 uger
Familiebehandling – dagtilbud 52, stk.3, nr.3 8 uger
Familiebehandling – døgntilbud 52, stk.3, nr.4 12-16 uger
Aflastning 52, stk.3, nr.5 8 uger
Personlig rådgiver 52, stk.3, nr.6 8 uger
Fast kontaktperson 52, stk.3, nr.7 8 uger
Frivillig anbringelse uden for hjemmet 52, stk.3, nr.8 8 uger
Praktiktilbud 52, stk.3, nr.9 8 uger
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling m.v. 52, stk.3, nr.10 8 uger
Støtte til kost- eller efterskoleophold m.v. 52, stk.4 8 uger
Økonomisk støtte for at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse eller støtte en stabil kontakt 52, stk.5 8 uger
Tilbud til de over 18-årige om efterværn 76 4 uger
Godkendelse af plejefamilier 142, stk.1 26-52 uger
Godkendelse af netværksfamilier, egne værelser m.v. 142, stk.2 og 4 8 uger
Godkendelse af opholdssteder 142, stk.5 12-26 uger
Godkendelse af private botilbud 144 13 uger
Fastsættelse af betaling for døgnophold 159 Ved beslutning om anbringelse
Fastsættelse af betaling for døgn- og udslusningsophold udover det 18.år 160 Ved beslutningen

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Genvurdering af klage i fagområdet 66 4 uger

 

Sagsbehandlingsfristerne gælder også ved behandling af afgørelser efter Serviceloven, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

Senest opdateret:  28. Juni 2018

Kontakt

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Åbnings- og telefontider

Sagsbehandlingstider

Find medarbejder

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik her: Digital Post til Guldborgsund Kommune på borger.dk

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail til kommunen@guldborgsund.dk

Læs mere om digital post og NemID