Genveje

Guldborgsund Kommune

Socialområdet

Emne § Frist

Lov om social service (serviceloven)

Personlig hjælp og pleje 83, stk.1, nr.1 15 hverdage
Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 83, stk.1, nr.2 15 hverdage
Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende 84 15 hverdage
Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder 85 3 uger
Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom 86, stk.1 2 uger
Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 86, stk.2 2 uger
Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp 95 3 mdr
Personlig hjælperordning 96 6 mdr
Ledsageordning 97 4 uger
Kontaktperson for døvblinde 98 8 uger
Diabetes og Cøliaki 100 4 uger
Andre 100 8 uger
Tilbud af behandlingsmæssige karakter 102 4 uger
Beskyttet beskæftigelse 103 4 uger
Aktivitets- og samværstilbud 104 4 uger
Midlertidigt botilbud 107 4 uger
Længerevarende botilbud 108 4 uger
Hjælpemidler, herunder støtte til forbrugsgoder 112-113 10 hverdage
Støtte til køb af handicapbil 114 30 uger
Støtte til boligindretning 116 15 mdr
Støtte til individuel befordring 117 3 uger
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 118 1 uge
Pasning af døende i eget hjem 119 1 uge
Sygeplejeartikler og lignende til døende 122 1 uge
Udarbejdelse af individuelle handleplaner 141 13 uger

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Genvurdering af klage i fagområdet 66 3 uger

 

Sagsbehandlingsfristerne gælder også ved behandling af afgørelser efter Serviceloven, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

Senest opdateret:  28. Juni 2018

Kontakt

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Åbnings- og telefontider

Sagsbehandlingstider

Find medarbejder

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik her: Digital Post til Guldborgsund Kommune på borger.dk

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail til kommunen@guldborgsund.dk

Læs mere om digital post og NemID