Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Teknik og miljø

Der kvitteres for alle henvendelser (der kræver sagsbehandling) - sendt til Teknik og Miljø - senest én uge fra modtagelsen, med mindre henvendelsen ekspederes indenfor samme tidsrum. Kvitteringsbrevet vil indeholde oplysning om, hvem der er sagsbehandler samt forventet sagsbehandlingstid.
 
Er der tale om driftssager (henvendelse som f.eks. huller i vejen, væltede træer, skilte m.m.) vil sagen blive videresendt til Entreprenørvirksomheden, som hurtigst muligt vil følge op. Der vil i disse tilfælde ikke blive sendt supplerende kvitteringsbrev.

Her kan du se sagsbehandlingstider for henvendelser til teknik- og miljøområdet:

BBR, ejendomsskat og adresser
 • Behandling af matrikulære sager (udstykningssager): 6-8 uger
 • BBR-meddelelser: 1 uge
 • Fritagelse efter ejendomsskattelovens § 8 ved fremsendelse af ansøgning: 1 måned
 • BBR-rettelser efter henvendelse fra ejere (efter skriftlig henvendelse): 1 uge
 • Adressesager: 2 uger (+ yderligere 4 uger hvis der skal foretages nabohøring)
            
Planer
 • Flexboligtilladelse/Weekendattester: 2 uger
 • Ejendomsavanceforespørgsler: 2 uger
 • Principielle henvendelser: 2 uger
 • Nedrivning af bevaringsværdige bygninger: 4 måneder
 • Landzonetilladelser: 4 måneder
 • Helårsbeboelse i sommerhus: 3 uger
 • §42-godkendelse: 1 uge
 • Igangsættelse af lokalplan (Politisk vedtagelse af at lokalplanforslaget kan udarbejdes): 2 måneder
 • Udarbejdelse af lokalplan (Frem til endelig vedtagelse af lokalplan): 10-12 måneder
 • Ansøgning til skilte og facadesager i de bevarende lokalplaner i byerne: 3-4 uger
 • Ansøgning til bevaringsfonden for Nykøbing F.: 4-5 uger
 • Ansøgning efter byfornyelseslovens kap. 4 (Ejer- og andelsboliger): 4-5 uger
 • Ansøgning efter byfornyelseslovens kap. 4 (Udlejningsboliger): 4-8 uger
        
Byggeri
 • Forespørgsler: 2 uger
 • Klagesager: 4 uger
 • Anmeldelsessager: 2 uger
 • Byggetilladelser: 4 uger
mere information om servicemål for byggesagsområdet her.
            
Veje og trafik
 • Ansøgning om gravetilladelse: 1-3 dage
 • Ansøgning om disponering over arealer til handel: 1-3 dage
 • Ansøgning om opstilling af stilladser og containere m.m.: 1-3 dage
 • Klager over defekte signalanlæg: Straks
 • Klager over væltede træer og nedfaldne grene: Straks
 • Klager over manglende snerydning og saltning: Straks

 


Senest opdateret:  02. Juli 2018

Kontakt

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Telefon 54 73 10 00

Åbnings- og telefontider

Sagsbehandlingstider

Find medarbejder

Kontakt os via Digital Post
Benyt Digital Post, hvis du sender personfølsomme oplysninger, f.eks. personnummer.

Hav din NemID klar og klik her: Digital Post til Guldborgsund Kommune på borger.dk

Send en mail
Hvis du ikke sender personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail til kommunen@guldborgsund.dk

Læs mere om digital post og NemID