Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Udvalgsstrategier 2014-18

 • Arbejdsmarkedsudvalget: Strategien skal bidrage til at skabe positiv udvikling i kommunen ved at øge beskæftigelsen gennem fokus på virksomhedsservice, færre på offentlig forsørgelse og øget uddannelsesniveauet blandt (især unge) ledige.
   
 • Teknik- og miljøudvalget: Udvalget vil arbejde for at understøtte borgernes og erhvervslivets ideer og ønsker om gode fysiske rammer. Dette skal ske gennem samskabelse og dialog om de gode løsninger, og om udvikling, tilpasning og vedligeholdelse af de fysiske rammer.
   
 • Børn, familie og uddannelsesudvalget: På dette område er det strategiske sigte rettet mod dels at sikre kvalitet i dagtilbud og skole. Dels mod en prioritering af tidlig og rettidig indsats, samt mod at arbejde for at understøtte aktive lokalsamfund, hvor alles ressourcer er i spil.
   
 • Folkesundhed- og omsorgsudvalget: Fokus i denne strategi er at arbejde for en reduktion af  uligheden i sundhed, for at sikre faglig kvalitet og livskvalitet for borgerne, samt for at sikre mest mulig sundhed for pengene.
   
 • Handicap- og psykiatriudvalget: Strategien sigter mod udvikling af socialområdets tilbud, så de er konkurrencestærke både internt i kommunen og overfor andre kommuner. Borgerne skal desuden inddrages i at finde de bedste løsninger, for at sikre at den oplevede kvalitet i tilbuddene opfylder borgernes behov.
   
 • Kultur, turisme- og bosætningsudvalget: Udvalget vil med denne strategi arbejde for, at sikre mangfoldigheden og tilgængeligheden af fællesskaber på det kulturelle, fritidsmæssige og bosætningsmæssige område.
Senest opdateret:  21. November 2018

Kontakt

Center for Politik & Personale
Erhverv & Udvikling
Nina Munk

Mail: nmunk@guldborgsund.dk