Genveje

Guldborgsund Kommune

Værktøjer

Udvalgsstrategi 2019-22

Guldborgsund Kommunes byråd godkendte på møde den 15. november 2018 ”Udvalgsstrategier 2019-2022”.

Med afsæt i Guldborgsund Kommunes kerneopgave ”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber” har alle fagudvalg med udvalgsstrategi 2019-2022 formuleret mål og indikatorer for det fag- og tværpolitiske arbejde.

Udvalgsstrategierne er det fagpolitiske og fagstrategiske niveau, hvor egne fokusområder udspringer af Planstrategi 2018 og de tre overordnede tre strategiske målsætninger:

 • Uddannelse, dannelse og ambitioner
 • Flere arbejdspladser
 • Gode rammer for sundhed og hverdagsliv

Samt 12 tværpolitiske mål:

 • At alle kommer godt fra start i livet – gennem hele livet
 • At alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse
 • At flere lever sunde liv
 • Mangfoldige fællesskaber
 • At talent og potentialer udvikles
 • At flere borgere bosætter sig og bliver her
 • Mere mobilitet og sammenhæng
 • At vores landsbyer er attraktive
 • At Nykøbing er en stærk hovedby
 • Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri
 • At internationalisering er øget
 • En bæredygtig kommune

 

udvalgsstrategier:

Du kan læse planstrategien her.

Senest opdateret:  05. December 2018

Kontakt

Center for Politik & Personale
Erhverv & Udvikling
Elisabeth Rafael Kreutzfeldt
Telefon 25 18 01 88

Mail: elir@guldborgsund.dk