Gå til hovedindhold

Udbud af arealer til forpagtning

Der udbydes et antal arealer til forpagtning beliggende i Sakskøbing

Indhold

  Arealer til forpagtning

  1. Matr.nr. 19 ck, Våbensted By, Våbensted – ca. 10,2 ha.
  2. Matr.nr. 13 bk, Rørbæk By, Sakskøbing – ca. 2,6 ha.
  3. Matr.nr. 19 cn, Våbensted By, Våbensted – ca. 1,1 ha.

  Udbudsvilkår

  Dyrkning

  Arealet skal i hele bortforpagtningsperioden dyrkes.

  Forpagtningskontrakt

  Vilkårene i forpagtningskontrakten skal overholdes.

  Tildelingskriterier

  De indkomne tilbud vil blive tildelt efter følgende kriterier:

  1. Højeste pris.

  Betalingsrettigheder

  Der udlånes betalingsrettigheder vederlagsfrit til forpagter. Forpagter skal afholde omkostninger med eventuel kontrolopmåling af areal og ansøgning.

  Udtagning af areal

  I perioder har Kommunen brug for at udtage dele af arealet i forpagtningsperioden med meget kort varsel. I den forbindelse ydes der afgrødeerstatning i det indeværende år efter retningslinjer som anført i forpagtningskontrakten.

  Forpagtningsperiode

  Tilbud afgives for en 3-årig periode for hele arealet. Herefter kan bortforpagtningen evt. forlænges i op til 3 år til 2028.

  Pris

  Forpagtningsafgiften angives pr. ha. pr. år og forfalder til betaling i april og oktober. Forpagtningsafgiften for 2022 opkræves ved kontraktperiodens begyndelse.

  Afgivelse af tilbud

  Tilbud skal afgives skriftligt ved brug af ”Tilbudsblanket” og skal sendes via mail til scarl@guldborgsund.dk senest den 1. januar 2022 kl. 12.00.

  Tilbudsblanket og standardkontrakt rekvireres hos scarl@guldborgsund.dk

  Tilbud skal være gældende i 1 måned fra tilbudsfristens udløb.

  Erklæring

  Tilbudsgiver erklærer samtidig med sin underskrift at have læst kommunens forpagtningskontrakt og udbudsvilkårene.

  Behandling af indkomne tilbud

  De indkomne tilbud vil blive behandlet fortroligt indtil aftale er indgået, derfor har tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

  Hurtigst muligt gives der skriftlig besked til samtlige tilbudsgivere, når Guldborgsund Kommune har behandlet de indkomne tilbud.

  Forbehold

  Guldborgsund Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

  Links

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)