Gå til hovedindhold

Udbud af landbrugsarealer over 3 ha

Guldborgsund Kommune udbyder et antal landbrugsarealer til forpagtning beliggende i Nykøbing F, Nysted og Nørre Alslev

Indhold

  Se oversigt over arealer samt udbudsvilkår herunder.

  Udkast til forpagtningskontrakt findes her (nyt vindue).

  Ønsker du at byde på et eller flere arealer, skal "Blanket tilbud 2024 landbrugsareal 3 ha" udfyldes og indsendes senest den 1. september 2024 til scarl@guldborgsund.dk

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Susanne Carlsson på telefon 25 18 04 15.

  Arealer til forpagtning

  Klik på matriklen for at se tilhørende kortbilag (åbner i nyt vindue).

  Matr.nr.

  Ejerlav

  Areal ha

  Beliggenhed

  3y Kraghave by 11,9 Nordensvej 3, 4800 Nykøbing F
  9a Øverup by  11,3 Nordensvej 9, 4800 Nykøbing F
  9q Øverup by  2,8 Nordensvej 9, 4800 Nykøbing F
  10a Øverup by 12,8 Kraghave Møllevej 51, 4800 Nykøbing F
  10c Øverup by  7,9 Kraghave Møllevej 55, 4800 Nykøbing F
  10f Øverup by 0,7 Kraghave Møllevej 55, 4800 Nykøbing F
  Del af 57s Nysted markjorder 2,5 syd for Havrevænget, 4880 Nysted
  71a Nysted markjorder  13,3 Sdr. Kongemarksvej 999, 4880 Nysted
  8u Ravnse by  4,0 Skerne Skovvej 999, 4840 Nørre Alslev

   

  Udbudsvilkår

  Dyrkning

  Arealet skal dyrkes i hele bortforpagtningsperioden.

  Forpagtningskontrakt

  Vilkårene i forpagtningskontrakten skal overholdes.

  Tildelingskriterier

  De indkomne tilbud vil blive tildelt efter følgende kriterier:

  1. Højeste pris.

  Udtagning af areal

  I perioder har Kommunen brug for at udtage dele af arealet i forpagtningsperioden med meget kort varsel. I den forbindelse ydes der afgrødeerstatning som anført i forpagtningskontrakten.

  Forpagtningsperiode

  Tilbud afgives for en 5-årig periode for hele arealet fra 1. januar 2025 til 31. december 2029.

  Pris

  Forpagtningsafgiften angives pr. ha. pr. år og forfalder til betaling i april og oktober.

  Forpagtningsafgiften for 2025 opkræves ved kontraktperiodens begyndelse.

  Afgivelse af tilbud

  Tilbud skal afgives skriftligt ved brug af ”Tilbudsblanket” og skal sendes elektronisk til scarl@guldborgsund.dk senest den 1. september 2024 kl. 12.00.

  Tilbud skal være gældende i 1 måned fra tilbudsfristens udløb.

  Erklæring

  Tilbudsgiver erklærer samtidig med sin underskrift at have læst kommunens forpagtningskontrakt og udbudsvilkår.

  Behandling af indkomne tilbud

  De indkomne tilbud vil blive behandlet fortroligt indtil aftale er indgået, derfor har tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

  Hurtigst muligt gives der skriftlig besked til samtlige tilbudsgivere, når Guldborgsund Kommune har behandlet de indkomne tilbud.

  Forbehold

  Guldborgsund Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.