Gå til hovedindhold

Nøgletal fra helhedsplanen

Læs her nøgletallene for antal boliger, parkeringspladser og arealer.

15. sep. 2022

Indhold

  Nøgletal for den fulde udbygning af Guldborgsund Havneby

  Samlet antal boliger

  Det samlede antal boliger for hele Guldborgsund Havneby er 492. Heraf er 285 byhuse og 207 lejligheder med en gennemsnitlig størrelse på 75 m2 pr lejlighed.

  Ny bebyggelse

  Derudover skal der etableres samlet 16.800 mandet bebyggelse fordelt på:

  Bastebro på samlet 9.500 m2, heraf museum på 4.000 mog bibliotek, borgerservice, musikskole, billedskole og café på 5.500 m2

  Erhverv: 7.300 m2

  Hertil kommer et mindre antal eksisterende erhvervsbygninger, som vurderes egnet for genbrug anden anvendelse.


  Nyetablerede p-pladser

  I forbindelse med omdannelsen af erhvervshavnen etableres samtidig nye parkeringspladser. Målsætningen i helhedsplanen er, at der til hver nyetableret bolig tilknyttes én parkeringsplads svarende til 492. Derudover etableres 100 nye p-pladser på havneområdet samt 98 p-pladser i bymidten.

  Alt i alt etableres 644 p-pladser. 


  Friarealer:

  Friarealer indeholdt i projekt                                 76.000 m2

  Samlet havneareal                                              120.600 m2

   

  Etapeopdeling for det samlede havneområde

  ETAPE 1:

  Grund:   5.060 m²

  Bebyg%: 120

  Etageareal:   6.120 m²

  ETAPE 2:

  Grund:   6.680 m²

  Bebyg%: 108

  Etageareal:   7.280 m²

  ETAPE 3:

  Grund: 11.560 m²

  Bebyg%:   98

  Etageareal: 11.390 m²

  ETAPE 4:

  Grund: 14.430 m²

  Bebyg%:   90

  Etageareal: 12.980 m²

  ETAPE 5:

  Grund: 12.935 m²

  Bebyg%: 108

  Etageareal: 14.060 m²

  ETAPE 6:

  Grund:   7.615 m²

  Bebyg%: 120

  Etageareal:    9.100m2

   

  Samlet: 

  Grundareal:  58.280 m² 

  Bebyg gns. %     108

  Etageareal:   60.930 m²