Skip to main content

Høring – Miljøvurdering (MV/VVM), for solcellepark ved Radsted

Frist 10. november 2020

Indhold

  Høring – Miljøvurdering (MV/VVM), for solcellepark ved Radsted

  Guldborgsund Kommune har i april og maj 2020 indkaldt ideer og forslag til planlægning for solcellepark ved Radsted.

  Byrådet har på sit møde den 16. september 2020 behandlet de indkomne bemærkninger og har vedtaget at opstarte planlægningen for solcelleparken ved Radsted med visse ændringer i forhold til det tidligere ansøgte.

  Planlægningen vil bestå af et kommuneplantillæg og en lokalplan for solcelleparken med et reduceret areal på ca. 165 ha beliggende i tre delområder.

  Plangrundlaget skal ifølge Miljøvurderingsloven omfattes af miljøvurdering (miljørapport), der redegør for væsentlige miljøpåvirkninger.

  Kort over plan- og projektområdet for solcelleparken i Radsted

  Kort over plan- og projektområdet for solcelleparken i Radsted

  Bygherre Better Energy har efterfølgende ansøgt Guldborgsund Kommune om frivillig miljøkonsekvensvurdering (VVM) for projektet.

  Læs ydereligere information

  Der er udarbejdet et afgrænsningsnotat, der beskriver planlægningens og projektets hovedindhold og forholdet til en bred vifte af miljøemner i henhold til Miljøvurderingslovens regler. Guldborgsund Kommune har foreløbigt vurderet, at miljøvurderingen (MV og VVM) kan afgrænses til at omfatte følgende miljøemner:

  • Landskabelige og visuelle konsekvenser (inklusive visualiseringer af solcelleparken)
  • Naturforhold og arter (herunder beskyttet natur og arter)
  • Luft og klimatiske effekter (CO₂ mv.)

  Guldborgsund Kommune anmoder hermed om input til afgrænsningen og indholdet af miljøvurderingen for plangrundlaget og projektet. Dette sker i henhold Miljøvurderingslovens § 32 og § 35.

  Ideer, forslag og input til den forestående miljøvurdering skal sendes til Guldborgsund Kommune og være mærket ”Miljøvurdering – Solcellepark”, senest tirsdag den 10. november 2020 på mail: teknik@guldborgsund.dk

  Eller:

  Guldborgsund Kommune
  Land & By
  Parkvej 37
  4800 Nykøbing F.

  Spørgsmål kan rettes til Land & By via teknik@guldborgsund.dk eller tlf. 5473 1000.

  Guldborgsund Kommune forventer at gennemføre en offentlig høring på minimum 8 uger i foråret 2021 af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg sammen med en fælles miljøvurderingsrapport (MV/VVM), hvor solcelleparken vil være nærmere beskrevet og vurderet.

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)