Skip to main content

Offentliggørelse af anmeldelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning - Præsteparken 1A, 4894 Øster Ulslev

Frist 18. februar 2021

Indhold

  Der foreligger fra ejeren anmeldelse af nedrivning af bygningerne på matr. nr. 81, Ø. Ulslev By, Ø. Ulslev, beliggende Præsteparken 1A, 4894 Øster Ulslev.

  Bygning 3 er registreret som bevaringsværdig, kategori 3.

  Offentlig høring af anmeldt nedrivning finder herved sted i henhold til kapitel 5, § 18, i Lov om Bygningsfredning og Bevaring af Bygninger, lovbek. nr. 1088 af 29.08.2007.

  Frist for at fremkomme med bemærkninger/indsigelser m. v. er fastsat til 4 uger fra annonceringen med udløb torsdag d. 18. februar 2021. Evt. bemærkninger/indsigelser kan sendes til Guldborgsund Kommune, Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster. så vidt muligt elektronisk på teknik@guldborgsund.dk

  Kontakt

  Center for Teknik & Miljø

  Telefon: 54 73 10 00

  Send Digital Post (kræver NemID)