Genveje

Guldborgsund Kommune

KulturpolitikKULTURPOLITIK 2019-2022

Den 23. oktober 2019 vedtog Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget en ny kulturpolitik for perioden 2019-2022. Kulturpolitikken består af fire spor, som repræsenterer forskellige veje i kulturlandskabet i Guldborgsund.

Kulturpolitikkens fire spor er:

Spor 1: Et kulturliv, der favner bredt
Det første spor skal sikre, at kulturlivet tilbyder oplevelser, som er attraktive for så stor en del af kommunens borgere som muligt.

Spor 2: Børn og unge som medskabere af dannelse
Det andet spor skal sikre, at børn og unge i hele kommunen møder gode kulturelle tilbud i deres hverdag.

Spor 3: Frivillighed og kulturoplevelser, der vokser nedefra
Det tredje spor skal sikre en fortsat stærk frivillighedskultur i Guldborgsund Kommune.

Spor 4: Synlighed og samarbejde
Det fjerde spor skal sikre synlighed og samarbejde på tværs af kommunegrænser, kulturinstitutioner og –aktører.

De fire spor og Kulturpolitikken i sin helhed er skabt i et samarbejde mellem kulturaktører, frivillige, borgere og politikere i Guldborgsund Kommune. Der har været afholdt en workshop og et åbent borgermøde, hvor både frivillige og professionelle fra det levende kulturmiljø i kommunen har givet input til kulturpolitikken.

Kulturpolitikken findes HER

 

 

 

 

 

Senest opdateret:  28. Januar 2020

KONTAKT

Center for Borger & Branding
Kulturkonsulent
Katha Qvist
Mobil 54 73 15 24

Mail: kq@guldborgsund.dk