Gå til hovedindhold

Kortlægning af biodiversitet i udvalgte naturområder

Guldborgsund Kommune har siden 2015 fået gennemgået og lavet feltregistreringer af naturområder og arter. Vi er ved at være i mål med første gennemgang af alle naturområderne.

Bøtø

Indhold

  Det er udelukkende områder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, der er blevet gennemgået. Det vil sige naturområder som overdrev, ferskeng, strandeng mv på over 2.500 m2 samt søer over 100 m2.

  Feltregistreringerne følger en fastlagt metode fra staten, og den omfatter blandt andet bestemmelse af plantearter, områdets naturtilstand, tilstedeværelse af invasive arter mv. Alle data inklusiv fotos af området vil senere være tilgængelig på den offentlige hjemmeside www.naturdata.dk

  I 2022 vil der blive gjort en særlig indsats for få færdiggjort undersøgelsen. På denne måde vil kommunen kunne leve op til aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen, hvor kommunen inden for en 10-årig periode skal have gennemgået alle beskyttede naturtyper.

  Gennemgangen af naturområderne vil tillige have indflydelse på High Nature Value-scoren af et givent naturområde, således at mulighederne for opnåelse af tilskud for afgræsning af naturarealer forbedres for den enkelte lodsejer. Det er således, at baseret på resultater af feltregistreringerne udregnes der automatisk en værdi - den såkaldte High Nature Value. Jo højre værdi des større sandsynlighed for at opnå tilskud.

  Kortlægningen er finansieret af den kommunale Biodiversitetspulje.

  Kontakt

  For spørgsmål venligst kontakt projektleder Kit Palmkvist på kph@guldborgsund.dk