Gå til hovedindhold

Kortlægning af biodiversitet på det falsterske dige

Der er ingen tvivl om, at digets primære formål er kystsikring, men det, at diget også huser flere sjældne sommerfugle bliver der nu taget hånd om i et nyt samarbejde mellem Guldborgsund Kommune og Det Falsterske Digelag.

Sort Ildfugl han

Indhold

  Det falsterske dige strækker sig langs Falsters østkyst over en 18 km lang bræmme fra Gedesby til Elkennøre. Diget har altid været udyrket og usprøjtet. Opvækst på diget er blevet slået af Digelaget i forbindelse med den evige vedligeholdelse af diget i forhold til kystsikring. Denne skånsomme behandling har bevirket, at der findes en bestand af flere sjældne arter af sommerfugle. Nogle arter er så sjældne, at de kun findes under en håndfuld steder i Danmark.

  Guldborgsund Kommune har nu i samarbejde med Det Falsterske Digelag igangsat udarbejdelse af en plejeplan for diget. - Vi er rigtig glade for dette samarbejde, udtaler Christian Schou, formand for Det Falsterske Digelag og Annemette S. Johnsen, formand Teknik-, Klima- og Miljøudvalget. - Det er dejligt, at vi sammen kan sikre de unikke sommerfuglebestande for eftertiden.

  Plejeplanen har fokus på kortlægning af de sjældne sommerfugle: Okkergul Pletvinge, Sort Ildfugl, Brunlig Perlemorssommerfugl, Markperlemorssommerfugl, Argus Blåfugl, Vejrandøje og Sandrandøje. Disse sommerfugles foderplanter bliver kortlagt i øjeblikket. Der går lige nu botanikere rundt ude på diget og registrerer foderplanterne. Hver enkelt art har nemlig særlige plantearter, som larverne foretrækker, ligesom de voksne sommerfugle har særlige blomsterplanter, som de søger nektar på.

  I forbindelse med udarbejdelse af plejeplan vil der også blive kortlagt invasive arter så som Gyvel og Rynket Rose. Digelagets hidtidige erfaringer med bekæmpelse vil selvfølgelig blive indarbejdet i planen. Resultatet af plejeplanen vil komme med forslag til plejeteknikker, gradueret slåning, tidsmæssigslåning mv. - Hvis vi med udarbejdelse af en plejeplan kan sikre, at sommerfuglebestandene fastholdes og måske får en bestandsfremgang, samtidig med at vi tilgodeser kystbeskyttelsen, vil det være en kæmpe sidegevinst, udtaler Christian Schou og Annemette S. Johnsen samstemmende.

  Udarbejdelsen af plejeplanen understøtter Guldborgsund Kommunes Naturstrategi og er finansieret af den kommunale Biodiversitetspulje.

  Foto

  Sort Ildfugl han. En af de meget sjældne arter af sommerfugle, som i Danmark kun findes på det falsterske dige, Bøtøskoven og i Bøtø Nor. Fotograf: Bjarne Skule.

  Kontakt

  Projektleder Anita Pedersen, mail aped@guldborgsund.dk, telefon 25 18 23 25
  Formand Christian Schou, Det Falsterske Digelag, mail cs@hojskolenmarielyst.dk, telefon 40 37 74 70
  Formand Annemette S. Johnsen, Teknik-, Klima- og Miljøudvalget, mail byasj@guldborgsund.dk, telefon 25 18 18 63